Raiffeisen Logo

Zgjidhje e shpejtë
dhe e thjeshtë për
nevojat tuaja

 • Kredi e shpejtë deri në 5,000 euro
 • 50% më pak shpenzime administrative
 • Vetëm me kontratë pune
 • Pa bashkëhuamarrës, garantues ose kolateral
Apliko tani

Përfitoni nga oferta e cila përfshin:

Deri në 5,000 euro

Ju mund të aplikoni për ekspres kredi në shumën prej 200 euro deri në 5,000 euro.

Afat më i gjatë i kthimit të kredisë

Varësisht nga planet tuaja, ju mund të përcaktoni afatin e kthimit të kredisë deri në 60 muaj.

50% më pak shpenzime administrative

Në kuadër të ofertës, ju do të paguani 50% më pak për shpenzime administrative.

Procedura shumë të thjeshta të aplikimit

Për të aplikuar për ekspres kredi, juve nuk ju nevojitet bashkëhuamarrës, as garantues, e as hipotekë.

Apliko tani

Është e lehtë dhe e thjeshtë!

1

Plotësoni formën e
aplikimit online

2

Ne ju thërrasim brënda
2 orëve gjatë ditëve
të punës.

3

Vizitoni degën më të afërt
të Bankës për të finalizuar
aplikacionin.

4

Merrni një thirrje për
t'u njoftuar mbi aprovimin
e kredisë

5

Nenshkruani kontraten ne dege
dhe mjetet tuaja i keni ne llogari
brenda 24 oreve.

Apliko për express kredi

Ju lutemi konfirmoni shënimet më poshtë:* Të gjitha fushat janë të domosdoshme për t'u plotësuar

Zgjidhje e shpejtë dhe e thjeshtë për nevojat tuaja!

Tani në Bankën Raiffeisen ju mund të gjeni mënyrën më të lehtë për të realizuar dëshirat tuaja.

Për këtë qëllim, ne kemi lehtësuar kushtet a aplikimit, dhe ju mund të merrni ekspres kredi deri në 5,000 euro, pa patur nevojë për bashkëhuamarrës, garantues apo kolateral. Është momenti i dëshirave tuaja.

Apliko sot dhe përfito nga oferta:

 • Ekspres kredi nga 200 euro deri 5,000 euro
 • Afati i kthimit deri në 60 muaj
 • Shpenzime administrative 50% më të lira
 • Pa garantues
 • Pa bashkëhuamarrës
 • Pa kolateral

Dokumentet e nevojshme:

 • Kontrata e punës
 • Një faturë komunale

Për informata më të detajura, vizitoni degën më të afërt të Bankës Raiffeisen, apo kontaktoni në Qendrën kontaktuese në numrin e telefonit: 038 222 222.

Kushtet dhe rregullat e aplikimit për kredi personale

 1. Të dhënat e shënuara duhet të jenë të sakta dhe me shenimin e ketyre te dhenave, ju pajtoheni që të njejtat të përdoren nga Banka Raiffeisen për t’ju kontaktuar lidhur me hapat e mëtejmë të aplikacionit tuaj.
 2. Banka e gëzon të drejtën e refuzimit të aplikimit/kërkesës, nëse klienti nuk i plotëson kushtet e kërkuara nga banka.
 3. Kontaktimi i klientit nga koha e aplikimit mund të zgjasë deri në 2 orë gjatë ditëve të punës.
 4. Mbrojtja e të dhënave të Konsumatorit
  • Banka Raiffeisen zbaton të gjitha obligimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Të dhënave të Konsumatorit, dhe si rrjedhojë, të dhënat që i paraqisni në këtë aplikacion ruhen në konfidencialitet të plotë dhe në asnjë mënyrë nuk barten tek palë të treta. Për çdo informacion shtesë lidhur më Mbrojtjen e të Dhënave të Konsumatorit, na kontaktoni përmes e-mail: customer.service@raiffeisenkosovo.com, apo përmes Qendrës Kontaktuese në: 038 222 222 Banka Raiffeisen në Kosovë
Top