Contact

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Head Office

Address

Street Migjeni, no.72

10000 Pristina, Kosovo

 

T: +381 38 222 222

Mob: +386 49 222 222

F: +381 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Code : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Survey Box

1. Are you a customer of the Raiffeisen Bank?*

YES NO

2. If you would consider changing your bank, which one would you consider using in the future?*

BKT
TEB
NLB
ProCredit Bank
Banka Ekonomike
Banka për Biznes
BKT
IS Bank

3. Duke u bazuar ne përvojën tuaj personale sa ka gjasë që ju t'ia rekomandoni Bankën Raiffeisen mikut ose kolegut nga 0-10*

 • Not likely0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Very likely10

4. A keni ndonjë ankesë të veçantë apo sugjerim? Luteni të shtoni komentin.

2. *432-question_2*

Ju lutemi ta jepni vlerësimin tuaj të përgjithshëm
Përvoja me degë

2.1 Nëse nuk keni qenë i/e kënaqur, çka mund të bëhet për t'ju ofruar shërbime me te mira

 • Punonjesite e bankes te kene me shume njohuri
 • Punonjesite e bankes te jene me te afert dhe miqesor
 • Vendodhja e deges
 • Reagimi i punonjësve të jetë më mbështetës
 • Cilësia e produkteve
 • Çmimet e shërbimeve bankare dhe produkteve
 • Vendndodhja e degës
Përvoja me qendrën kontaktuese

2.1 Nëse nuk keni qenë i/e kënaqur, çka mund të bëhet për t'ju ofruar shërbime me te mira

 • Some text here 1
 • Some text here 2
 • Some text here 3
 • Some text here 4
Përvoja me shërbimet online

2.1 Nëse nuk keni qenë i/e kënaqur, çka mund të bëhet për t'ju ofruar shërbime me te mira

 • Some text here 1
 • Some text here 2
 • Some text here 3
Përvoja me bankomatë

2.1 *432-question_2_4_note

 • Some text here 1
 • Some text here 2
 • Some text here 3
Përvoja me POS (pikë-shitje)

2.1 Nëse nuk keni qenë i/e kënaqur, çka mund të bëhet për t'ju ofruar shërbime me te mira

 • Some text here 1
 • Some text here 2

3. Për:*

 • Not likely0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Very likely10

3.1 Për

 • Quality of services
 • Variety of products
 • Prices of banking products and services
 • Branch Network
 • ATM Network
 • POS Network
 • Electronic services
 • Other

4. A keni ndonjë ankesë të veçantë apo sugjerim? Luteni të shtoni komentin.