Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Glavno sediste

Adresa

Ul. Migjeni br.72

10000 Priština, Kosovo

 

T: +381 38 222 222

Mob: +386 49 222 222

F: +381 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Survey Box

1. A jeni klient i bankes Raiffeisen?*

DA NE

2. Nese keni menduar ta ndryshoni banken, cilen mendoni se mund ta perdorni ne te ardhmen?*

BKT
TEB
NLB
ProCredit Bank
Banka Ekonomike
Banka për Biznes
BKT
IS Bank

3. Duke u bazuar ne përvojën tuaj personale sa ka gjasë që ju t'ia rekomandoni Bankën Raiffeisen mikut ose kolegut nga 0-10*

 • Nije verovatno0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Vrlo verovatno10

4. A keni ndonjë ankesë të veçantë apo sugjerim? Luteni të shtoni komentin.

2. *432-question_2*

Ju lutemi ta jepni vlerësimin tuaj të përgjithshëm
Përvoja me degë

2.1 Nëse nuk keni qenë i/e kënaqur, çka mund të bëhet për t'ju ofruar shërbime me te mira

 • Punonjesite e bankes te kene me shume njohuri
 • Punonjesite e bankes te jene me te afert dhe miqesor
 • Vendodhja e deges
 • Reagimi i punonjësve të jetë më mbështetës
 • Cilësia e produkteve
 • Çmimet e shërbimeve bankare dhe produkteve
 • Vendndodhja e degës
Përvoja me qendrën kontaktuese

2.1 Nëse nuk keni qenë i/e kënaqur, çka mund të bëhet për t'ju ofruar shërbime me te mira

 • Some text here 1
 • Some text here 2
 • Some text here 3
 • Some text here 4
Përvoja me shërbimet online

2.1 Nëse nuk keni qenë i/e kënaqur, çka mund të bëhet për t'ju ofruar shërbime me te mira

 • Some text here 1
 • Some text here 2
 • Some text here 3
Përvoja me bankomatë

2.1 *432-question_2_4_note

 • Some text here 1
 • Some text here 2
 • Some text here 3
Përvoja me POS (pikë-shitje)

2.1 Nëse nuk keni qenë i/e kënaqur, çka mund të bëhet për t'ju ofruar shërbime me te mira

 • Some text here 1
 • Some text here 2

3. Për:*

 • Nije verovatno0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Vrlo verovatno10

3.1 Për

 • Some text here 1
 • Some text here 2
 • Some text here 3
 • Some text here 4
 • Shtrirja e bankomatëve
 • Shtrirja e POS (pikave të shitjes për pagesë me kartelë)
 • Shërbimet elektronike
 • Të tjera

4. A keni ndonjë ankesë të veçantë apo sugjerim? Luteni të shtoni komentin.