Llogari për 10-she.

Mbështetja jonë në rrugëtimin tënd të gjatë profesional. 
Të gjitha shërbimet FALAS!

Përfito FALAS:

 • Mirëmbajtja e llogarisë studentore

 • Aplikimi për Raiffeisen Plus

 • Mirëmbajtja e Raiffeisen Plus

 • Pagesat brenda vendit përmes Raiffeisen Plus

 • Lëshimi i debit kartelës

 • Tërheqje në bankomatët e Bankës Raiffeisen

 • Deponim në bankomatët e Bankës Raiffeisen

 • Pagesat në POS terminale brenda vendit

 • Pagesat në POS terminale jashtë vendit

 • Blerjet në dyqanet online

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

Për të hapur Llogari Studentore ju nevojitet: 

 • Dokumenti personal i identifikimit 
 • Kartela identifikuese e universitetit

Pas përfundimit të studimeve, llogaria studentore kalon automatikisht në llogari rrjedhëse, ku klienti pastaj mund të zgjedhë njërën nga Pakot e Llogarisë rrjedhëse e cila i përshtatet më së shumti.

Apliko online për llogari studentore

Aplikoni online për llogari studentore duke plotësuar formën e aplikimit:

ThankYouNote

Faleminderit!

Ne kemi pranuar aplikimin tuaj.

 

Hapat tjerë:

Ju do të kontaktoheni brënda 2 orëve për të caktuar takim në degën më të afert të Bankës Raiffeisen.
Kur të vini në degë ju duhet të keni me vete:

 

                                                         

ID kartelën                               Kontratën e punës                  Gjendjen e llogarisë bankare
 

Me shtypjen e butonit “Pëlqim” shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin e aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të përpunoje të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë të shkëmbehen dhe përdoren nga Banka Raiffeisen dhe anëtarët e Raiffeisen Banking Group për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postes elektronike në adresën time të shënuar më lartë për të procesuar aplikacionin tim për kredi personale.

* Këto fusha janë të kërkuara

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu