Raiffeisen Logo

...që të menaxhoni lehtë
me paratë tuaja!

 • kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare
 • keni qasje në paratë tuaja 24/7
 • një vend i sigurt për të mbajtur paratë tuaja
Apliko tani

Duke mbajtur një llogari rrjedhëse, ju përfitoni:

24/7 afër parave tuaja

Përmes llogarisë rrjedhëse, ju keni qasje në paratë tuaja përgjatë 24 orëve në ditë, 7 ditë në javë.

Pako për të plotësuar nevojat tuaja

Ju mund të zgjedhni njërën nga pakot e ofruara, e cila mbulon më së miri të gjitha kërkesat dhe nevojat tuaja bankare.

Vend i sigurt për paratë tuaja

Ne ju ofrojmë një vend të sigurt për të mbajtur paratë tuaja në valutën EURO, si dhe valuta tjera.

Debit kartelë për pagesa dhe tërheqje parash

Me hapjen e llogarisë, ju automatikisht përfitoni debit kartelën VISA apo MasterCard, me të cilën mund të paguani online dhe në POS terminale brenda dhe jashtë vendit, si dhe të tërheqni para në bankomate.

Apliko tani

Është e lehtë dhe e thjeshtë!

1

Plotësoni formën e
aplikimit online

2

Ne ju thërrasim brenda
2 orëve gjatë ditëve
të punës.

3

Vizitoni degën më të afërt
të Bankës për të finalizuar
aplikacionin.

4

Brenda katër ditëve
ju merrni debit kartelën

Apliko online për hapje të llogarisë rrjedhëse

Aplikoj për llogari rrjedhëse:
* Të gjitha fushat janë të domosdoshme për t'u plotësuar

Llogaria rrjedhëse

Hapni një llogari rrjedhëse që të menaxhoni lehtë me paratë tuaja!

Përfitimet
Përmes llogarisë rrjedhëse ju mund t’i kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare si dhe të keni qasje në paratë tuaja 24/7, përmes kartelës së debitit për tërheqjen/depozitimin e mjeteve, e cila ju porositet automatikisht në momentin e hapjes së llogarisë.

Llogaria rrjedhëse në Bankën Raiffeisen ju ofron një vend të sigurt për të mbajtur paratë tuaja në valuta të ndryshme

Përparësitë
Nëpërmes shërbimit e-banking ju mund ta menaxhoni llogarinë tuaj rrjedhëse në çfarëdo kohe dhe kudo që gjendeni, të krijoni urdhëresa automatike të pagesave, të paguani faturat e ndryshme, dhe shumë shërbime tjera.

Dokumentacioni
Për hapje te llogarisë, kërkohet:

 • Dokument identifikues (letërnjoftim apo pasaportë)
 • një deshmi mbi adresen / vendbanimin (çertifikata e vendbanimit, faturë komunale me adresë etj)

Kushtet dhe rregullat e aplikim për llogari rrjedhëse

 1. Të dhënat e shënuara duhet të jenë të sakta dhe me shenimin e ketyre te dhenave, ju pajtoheni që të njejtat të përdoren nga Banka Raiffeisen për t’ju kontaktuar lidhur me hapat e mëtejmë të aplikacionit tuaj.
 2. Banka e gëzon të drejtën e refuzimit të aplikimit/kërkesës, nëse klienti nuk i plotëson kushtet e kërkuara nga banka.
 3. Kontaktimi i klientit nga koha e aplikimit mund të zgjasë deri në 2 orë gjatë ditëve të punës.
 4. Mbrojtja e të dhënave të Konsumatorit
  • Banka Raiffeisen zbaton të gjitha obligimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Të dhënave të Konsumatorit, dhe si rrjedhojë, të dhënat që i paraqisni në këtë aplikacion ruhen në konfidencialitet të plotë dhe në asnjë mënyrë nuk barten tek palë të treta. Për çdo informacion shtesë lidhur më Mbrojtjen e të Dhënave të Konsumatorit, na kontaktoni përmes e-mail: customer.service@raiffeisen-kosovo.com, apo përmes Qendrës Kontaktuese në: 038/049 - 222 222 Banka Raiffeisen në Kosovë
Top