Raiffeisen Logo
Top

Kartela ime
e dëshirave

Banka Raiffeisen ju ofron disa lloje të kartelave VISA dhe MasterCard, kartela këto të pranuara ndërkombëtarisht të cilat ju ofrojnë blerje me këste pa interes, si dhe qasje në llogaritë tuaja 24 orë dhe 7 ditë në javë brenda dhe jashtë vendit.

Bonus Card 1 Bouns Card 2

Bonus Kartelat

Bonus kartelat Visa, janë kredit kartela të cilat përmbajnë limitin e kredisë së aprovuar nga banka, dhe që mund të shfrytezohën edhe për blerje me këste pa interes.

Më shumë Apliko!
Visa Gold

Visa Gold Bonus

Kartela Visa Gold Bonus, është kredit kartelë e cila përmban limitin e kredisë së aprovuar nga banka, dhe që mund të shfrytëzohet edhe për blerje me këste pa interes.

Më shumë Apliko!
Visa Silver

Visa Business

Visa Business është kredit kartelë që iu ofrohet pronarëve te ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave të mëdha, pas përmbushjes së kërkesave të parashtruara nga banka.

Më shumë Apliko!
Visa Debit

Visa Electron

Visa Electron është kartelë debiti, që do të thotë se çdo tërheqje e parave ose pagesë do të ngarkojë automatikisht llogarinë tuaj rrjedhëse.

Më shumë
MasterCard

MasterCard

MasterCard kartela u ofrohet individëve, pronarëve të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave të mëdha, pas përmbushjes së kërkesave të parashtruara nga banka.

Më shumë Apliko!
Debit MasterCard

MasterCard® Contactless

Me kartelën tuaj të re Mastercard® Contactless, pagesat për blerjet tuaja bëhen më të thjeshta dhe më të shpejta, pasiqë ju vetëm afroni kartelën tuaj në cilindo POS terminal pa kontakt.

Më shumë Apliko!
Top