Raiffeisen Logo
Top

Kartela ime
e dëshirave

Banka Raiffeisen ju ofron disa lloje të kartelave VISA dhe MasterCard, kartela këto të pranuara ndërkombëtarisht të cilat ju ofrojnë blerje me këste pa interes, si dhe qasje në llogaritë tuaja 24 orë dhe 7 ditë në javë brenda dhe jashtë vendit.

Bonus Card 1 Bouns Card 2

Bonus Kartelat

Bonus kartelat Visa, janë kredit kartela të cilat përmbajnë limitin e kredisë së aprovuar nga banka, dhe që mund të shfrytezohën edhe për blerje me këste pa interes.

Më shumë Apliko!
Visa Gold

Visa Gold Bonus

Kartela Visa Gold Bonus, është kredit kartelë e cila përmban limitin e kredisë së aprovuar nga banka, dhe që mund të shfrytëzohet edhe për blerje me këste pa interes.

Më shumë Apliko!
Visa Silver

Visa Business

Visa Business është kredit kartelë që iu ofrohet pronarëve te ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave të mëdha, pas përmbushjes së kërkesave të parashtruara nga banka.

Më shumë Apliko!
Visa Debit

VISA Classic

VISA Classic është kartelë debiti, që do të thotë se çdo tërheqje e parave ose pagesë do të ngarkojë automatikisht llogarinë tuaj rrjedhëse.

Më shumë Apliko!
Debit MasterCard

Debit MasterCard

Debit MasterCard është kartelë debiti e lidhur me llogarinë rrjedhëse që ju mundëson të keni qasje në të hollat tuaja 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.

Më shumë Apliko!
Top