Contact

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Head Office

Address

Street UÇK, no.191

10000 Pristina, Kosovo

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Code : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Marketing Campaigns

Raiffeisen Bank Kosovo organises campaigns during which it presents special offers for banking products and services to customers. Customers are informed about it through different media channels, such as daily newspapers, news agencies, local and national broadcast media as well as through the branch network.

N’shpejtësi t’ditës

Në biznes, koha ecën shpejtë, e kërkesat janë të paparashikueshme!
Në bankën Raiffeisen, ju mund të merrni kredi deri në 30,000 euro me proces shumë të thjeshtë dhe
të shpejtë:

 • Kredi 5,000 deri në 10,000 euro
 • Pa garantues, pa kolateral dhe pa veturë.

 

 • Kredi 10,000 deri në 30,000 euro
 • 50% e kredisë duhet të mbulohet me kolateral, ndërsa nuk nevojitet veturë apo garantues.


Kushtet e aplikimit:

 • Të jeni banor i Republikës së Kosovës
 • Të ushtroni aktivitet biznesi në Republikën e Kosovës

Dokumentet e nevojshme:

 • Letërnjoftimi
 • Dokumentet e regjistrimit të biznesit
 • Lista e pengut (pajisje pune, mallra, etj.)

Kjo është shtëpia ime!

Të bleni shtëpi është një hap i rëndësishëm në jetën tuaj.

Në bankën Raiffeisen tani mund të aplikoni për 100,000 euro kredi hipotekare me normë efektive të interesit vetëm 3.84% dhe 25 vite afat të kthimit të kredisë. Gjithashtu, në kuadër të ofertës ju përfitoni kupon për zbritje në vlerë prej 500 euro, nga Ciao Berto.

Oferta përmban:

 • Kredi hipotekare nga 15,000 deri në 350,000 euro;
 • Normë variabile të interesit;
 • Afati i pagesës së kredisë deri në 25 vjet

 

Kredi hipotekare – Shembulli 1:

 • Shuma: 50,000 Euro
 • Kohezgjatja: 15 vjet
 • Norma variabile e interesit ( me euribor 6 mujor): 3.99 %
 • Norma efektive e interesit ( me euribor 6 mujor) : 4.18%

Kredi hipotekare – Shembulli 2:

 • Shuma: 100,000 Euro
 • Kohezgjatja: 25 vjet
 • Norma variabile e interesit ( me euribor 6 mujor): 3.69 %
 • Norma efektive e interesit ( me euribor 6 mujor) : 4.84%

 

**Zbritja ne vlerë 500 euro ne Ciao Berto ofrohet vetëm në blerjet e kuzhinave dhe dhomave të gjumit!

Kredi për pavarësi!

Për 11-vjetorin e shtetësisë, në Bankën Raiffeisen mund të merrni kredi personale deri në 25’000 euro me afat kthimi deri në 84 muaj, pa garantues dhe pa shpenzime administrative. Ju gjithashtu përfitoni bonus kartelë me mirëmbajtje falas për vitin e parë.

Aplikoni sot për të përfituar nga oferta:

 • Kredi personale deri në 25’000* euro
 • 0% shpenzime administrative
 • Afati i kthimit të kredisë deri në 84 muaj
 • Pa garantues**
 • Bonus kartelë, me mirëmbajtje falas për vitin e parë

Aplikoni online:

Kredi për pavarësi!

Për 11-vjetorin e shtetësisë, në Bankën Raiffeisen mund të merrni kredi personale deri në 25’000 euro me afat kthimi deri në 84 muaj, pa garantues dhe pa shpenzime administrative. Ju gjithashtu përfitoni bonus kartelë me mirëmbajtje falas për vitin e parë.

Aplikoni sot për të përfituar nga oferta:

 • Kredi personale deri në 25’000* euro
 • 0% shpenzime administrative
 • Afati i kthimit të kredisë deri në 84 muaj
 • Pa garantues**
 • Bonus kartelë, me mirëmbajtje falas për vitin e parë


* Shuma deri në 25,000 euro mund të aprovohet vetëm për klientët Premium.
** Pa garantues për sektorin publik, ndërsa për sektorin privat një garantues me dokument identifikimi.
Kushtet e ofertës vlejnë vetëm për klientët që aplikojnë edhe për Bonus kartelë

Kjo është e vetmja për ty

Kalo në Bankën Raiffeisen dhe merr bonus kartelën me të cilën, përveç mundësisë së blerjes deri në 24 këste pa interes në më shumë se 600 pika të shitjes në tërë Kosovën, ju poashtu do të përfitoni shpërblim deri në 100 euro, si dhe 5% bonus për të gjitha blerjet gjatë çdo fundjave.
Gjithashtu, do të përfitoni edhe mirëmbajtje të bonus kartelës pa pagesë për vitin e parë.

Kalo në Bankën Raiffeisen dhe përfito:

 

 

 

 • Bonus kartelë me mundësi blerje deri në 24 këste pa interes
 • Shpërblim deri në 100 euro
 • 5% bonus për çdo blerje gjatë fundjavës
 • Mirëmbajtje të kartelës pa pagesë për vitin e parë

 

Kushtet e aplikimit:

 • Gjendja e llogarisë rrjedhëse në bankën tjetër për gjashtë muaj;
 • Gjendja e kredit kartelës në bankën tjetër për gjashtë muaj;
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Faturë komunale;

 

Oferta është e vlefshme deri më datë 30.04.2019

 

____________________

- Vlera e shpërblimit është deri në 100 euro dhe aplikohet varësisht nga limiti i shfrytëzuar në bankën tjetër. Shpërblimi transferohet në llogarinë e bonus kartelës.
- Bonusi prej 5% aplikohet për blerjet që realizohen gjatë çdo fundjave, dhe transferohet në llogarinë e Bonus kartelës.

 

 

 

3,000 euro kredi me procedurë të tjeshtë!

 ...prap ka mundësi që të blesh gjërat të cilat të nevojiten.

 Tani në Bankën Raiffeisen mund të merrni kredi personale deri në 5000 euro, edhe nëse nuk pranoni rrogën për mes bankës. Për shumat deri në 3000 euro ju nevojitet vetëm një bashkëhuamarrës nga rrethi i ngushtë familjar.

Aplikoni sot për të përfituar nga oferta:

• Kredi prej 200-5000 euro

• Pa garantues*, për shumat deri në 3000 euro

• Afati i kthimit deri në 60 muaj

 

Kushtet e aplikimit:

• Të jeni banor i Republikës së Kosovës

• Kopja e letërnjoftimit

• Të keni kontratë valide pune

 

 

----

*Për shumat mbi 3,000 € nevojitet edhe garantuesi.

contactless_smoothie

 

We present you MASTERCARD CONTACTLESS, the new contactless card, which gives you the advantage of card transactions, with the new and easy payment method without placing the card in the POS terminal.

Simple and Fast: To make the payment, you just need to tap your card on any contactless - enabled POS. For transactions up to 15 EURO you do not need to enter your PIN.

Secure:Cards and POS terminals contactless are protected with several levels of security through chip technology. Unique codes are generated for each transaction. We also offer you additional protection against possible fraud in contactless transactions, just like in regular payment cards.

Where to use the MasterCard Contactless card?

You can find POS terminals at most of the stores and you will see the symbol and logo of MasterCard. If the store does not possess contactless POS terminal, you can proceed to pay as regular card transaction.

 

Why not buy an apartment or house? Now you can.

Now you can buy the apartment or house of your dreams. Take a mortgage loan from EUR 15,000 to 350,000 with a payment period of 25 years, variable interest rate starting at 3.99%*, and an effective interest rate of 4.13% (depending on the amount and duration of the loan).

 

The offer contains:

 • Mortgage loans ranging from EUR 15,000 to 350,000;
 • Variable interest rate;
 • Payment period up to 25 years.

 

MORTGAGE  LOAN - Example 1

Amount

50,000 euro

Duration

15 years

Variable interest rate (with 6-month EURIBOR)

3.99%

Effective Interest Rate (with 6-month EURIBOR)

4.18%

 

MORTGAGE  LOAN - Example 2

Amount

100,000 euro

Duration

20 years

Variable interest rate (with 6-month EURIBOR)

3.99%

Effective Interest Rate (with 6-month EURIBOR)

4.15%

 

MORTGAGE  LOAN - Example 3

Amount

350,000 euro

Duration

25 years

Variable interest rate (with 6-month EURIBOR)

3.99%

Effective Interest Rate (with 6-month EURIBOR)

4.13%

 

What is Euribor?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) represents the reference interest rate, based on which bigger European banks offer to lend funds to each-other, which can be used in the interbank market. Six-month EURIBOR rate is determined every six months, whereby the change affects the general interest rate on mortgage loans.

 

 

Offers simple and reliable access in the banking services 24 hours, 7 days a week and enables:

 • Controlling of the balance in your accounts
 • Printing the same bank statement as in our branches
 • The execution of domestic and international transfers
 • Reviewing of the account balance together with the transactions done before in your account
 • Printing of the information of the saved payments
 • The execution of taxes and pension contributions
 • The execution of municipal payments
 • Exchanging electronic messages with the Bank
 • Information about the loans you posses in Raiffeisen Bank
 • Information regarding new products and campaigns

The possessor of E-banking WEB solution can become any individual client who has an opened account in Raiffeisen Bank.  The owner of the account will be required to fill and sign the application of Raiffeisen Connect for private individuals. This application will be made available from the Client Relationship Officer in one of the branches and sub-branches of the Bank or by making a request in the electronic address ebanking@raiffeisen-kosovo.com.

The E-Banking service uses the last safety technology which helps:

 • The verification of the identity of the client
 • Storage of the data from reading and changing
 • The confidential treatment of your information

 

Beware of unpleasant surprises!

Dear clients, financial institutions sometimes happen to be subject of possible fraud attempts through e-mails which are trying to get your personal credentials in different options.

To avoid potential problems please that Raiffeisen Bank never sends emails through which you will be asked to log-in into electronic services or that requires to enter your password and user name and the only way to enter into E-Banking it's through our official web page and not through other links.

Please note that for any other information in case you face such e-mails contact immediately Raiffeisen Bank on the phone number 038/222-222 or at e-mail address ebanking@raiffeisen-kosovo.com 

For more information, please visit our branches and sub-branches call Contact Center: 038 222 222

The Bank in your phone ...

Mobile phones has become one of the most used and functional appliances, through which you can complete many tasks, by saving your time.  To be closer to you, Raiffeisen Bank has created an innovative product which will enable using banking services through your mobile phone.

M-banking enables to finish all of the E-banking functionalities through your mobile phone. The existing clients of E-banking can use M-Banking with the same username and password, without any additional application.

M-banking is available in following versions:

 • WEB application - which works on all mobile devices that have internet access

https://ebanking.raiffeisen-kosovo.com/rbko_mbank

 • Iphone application - specialized for iPhone, also supported by Apple for operative systems IOS 7.0 or higher

m-banking nga banka Raiffeisen - aplikacioni per iOS ne iTunes

 • Android application- specialized for mobile phones which work under the Android operative system, which is also supported by Google for operative systems OS 4.0 or higher

m-banking nga banka Raiffeisen - aplikacioni per android ne PlayStore

Attention: In order to download an application on your phone the "cookies" must be activated.

Through M-banking you can:

·         Manage with your accounts

·         Check account balance and transactions

·         Execute transfers between own accounts

·         Execute GIRO payments by scanning the barcode

·         Get information for loan and deposit details

·         Get information about card details

·         Get information for foreign exchange rates and use foreign exchange calculator

·         User details and last login details in E-Banking

·         Change the password

·         Information about ATM/Branch locations

·         Share this application with your friends in social network

·         Bank contact details

 

Warning: If the username and password is written wrong 5 times, your M-banking account will be blocked and you must contact Raiffeisen Direct.

For more information, please contact Raiffeisen Bank branches and sub-branches or call Contact Center: 038 222 222.

 M-banking Manual

 

 Raiffeisen_M-banking_Manual_-_EN.pdf

…clients now will have the opportunity to be equipped with new product called Bank ID.

Bank ID is in fact USB key which includes active protection of digital certificate and which allows clients to use and perform with all functions as in E-Banking WEB.

Through Bank ID you can:

 • control your account statement
 • review your detailed transactions for the specified account
 • perform domestic and international transfer with no need to register a beneficiary previously
 • perform municipality payments 
 • be informed about loans that you have with Raiffeisen Bank Kosovo
 • be informed about RBKO products and services 

 

BANK ID Installation ManualBANK ID Application Download

 

For more information, please visit our branches and sub-branches or call Contact Center: 038 222 222.