Në këtë pjesë, mund të gjeni të dhënat për Tokat të cilat janë në pronësi të Bankës Raiffeisen dhe janë në shitje.

Palët e interesuara, për pronat të cilat mund t’i shihni në lidhjet më lartë, mund të kontaktojnë në numrat e telefonit si më poshtë:

Tel: 038 222 222 lok. 356 dhe 357

Mob: 048199355, 048199347, 048199366 dhe 048199358.

Për t’u informuar rreth Ankandeve Publike për pronat që janë në procedurë përmbarimi klikoni linkun më poshtë:

Ankandet Publike


Njoftim per Shitjen e patundshmerise Mulli ne Gjurkoc - Shtime

Njoftim per Shitjen e patundshmerise Mulli ne Lladove - Gjilan

Njoftim per shitjen e patundshmerise, Mulli, Shtëpi, depo me oborr Shtime

Njoftim per shitjen e patundshmerise, Oborr me shtëpi dhe lokal afarist Zym Prizren

Njoftim per shitjen e patundshmerise, Tokë, Fermë Besalc - Gjilan

 

 

 

 

 

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here