Përmes E-banking - web, Banka Raiffeisen ju ofron qasje të thjeshtë dhe të besueshme në shërbimet bankare 24 orë në ditë, 7 ditë në javë dhe ju mundëson:

 • Kontrollimin e bilancit të llogarisë,
 • Shikimin dhe shtypjen e gjendjes së llogarisë,
 • Ekzekutimin e pagesave vendore dhe ndërkombëtare për përfituesit e definuar më parë,
 • Rishikimin e bilancit të llogarisë së bashku me transaksionet e kryera në llogarinë tuaj
 • Shtypjen e informatave nga pagesat e ruajtura
 • Ekzekutimin e pagesave të taksave dhe kontributeve pensionale
 • Ekzekutimin e pagesave komunale
 • Shkëmbimi i mesazheve elektronike me Bankën
 • Informata mbi kreditë që i posedoni në bankën Raiffeisen
 • Informata mbi produktet dhe kampanjat

Posedues i E-Banking WEB solucionit mund të bëhet cilido individ privat i cili ka një llogari të hapur në Bankën Raiffeisen. Mbajtësit të llogarisë i kërkohet të plotësojë dhe të nënshkruajë Aplikacionin e Raiffeisen E-banking për individë, i cili ju vihet në dispozicion nga Zyrtari për Marrëdhënie me Klientë në ndonjërën nga degët dhe nëndegët e Bankës ose duke bërë kërkesë në adresën elektronike https://ebanking.raiffeisen-kosovo.com/webbankKOSALB/loginCer.jsp?bank=RBKO

Shërbimi E-Banking shfrytëzon teknologjinë më të fundit të sigurisë që ndihmon në:

 • verifikimin e identitetit të secilit klient,
 • ruajtjen e të dhënave nga leximi dhe ndryshimi
 • trajtimin konfidencial të informatave tuaja

Security recommendations

Dear clients, financial institutions sometimes happen to be subject of possible fraud attempts through e-mails which are trying to get your personal credentials in different options.

To avoid potential problems please that Raiffeisen Bank never sends emails through which you will be asked to log-in into electronic services or that requires to enter your password and user name and the only way to enter into E-Banking it's through our official web page and not through other links.

Please note that for any other information in case you face such e-mails contact immediately Raiffeisen Bank on the phone number 038/222-222 or at e-mail address ebanking@raiffeisen-kosovo.com 

For more information, please visit our branches and sub-branches call Contact Center: 038 222 222.

E-banking Test

Raiffeisen Bank Kosovo has closely followed the recent technology developments and made sure customers receive the contemporary electronic banking services.

Through E-Banking test platform you will have the possibility to see how easy is to use features below that our e-banking offers:

 • The execution of domestic and international transfers
 • Reviewing of the account balance together with the transactions done before in your account
 • Reviewing of the card transactions
 • Standing orders 
 • Term deposits 
 • Loan details 

Click in the link to test Raiffeisen e-banking

Online application for E-banking

Online application form for E-banking

Manual for E-banking

Download E-banking manual

Video manual

Video manuals on how to use E-banking

Banka në telefonin tuaj mobil!

Telefoni mobil sot është bërë një nga pajisjet më të përdorura dhe më funksionale përmes të cilit mund të kryeni shumë punë, duke kursyer në masë të madhe kohën tuaj. Që të jemi më afër jush, banka Raiffeisen ka krijuar një product inovativ me të cilin do të keni mundësi t'i shfrytëzoni shërbimet bankare perms telefonit tuaj mobil.

M-Banking ju mundëson t'i kryeni të gjitha veprimet e e-Banking përmes telefonit mobil. Klientët ekzistues të e-Banking mund ta shfrytëzojnë M-Banking me të njejtin emër të shfrytëzuesit dhe fjalëkalim, pa patur nevojë për aplikim shtesë.

M-Banking ofrohet në këto versione:

WEB application

Works on all mobile phones that enables internet access.

Click here: m-Banking for Web

Application for iPhone

 

specialized for iPhone, also supported by Apple for operative systems IOS 7.0 or higher

Download m-Banking for iOS:

Application for ANDROID

specialized for mobile phones which work under the Android operative system, which is also supported by Google for operative systems OS 4.0 or higher

Download m-Banking application for Android: 

Attention: In order to download an application on your phone the "cookies" must be activated.

What offers M-Banking?

 

Through M-banking you can:

·         Manage with your accounts

·         Check account balance and transactions

·         Execute transfers between own accounts

·         Execute GIRO payments by scanning the barcode

·         Get information for loan and deposit details

·         Get information about card details

·         Get information for foreign exchange rates and use foreign exchange calculator

·         User details and last login details in E-Banking

·         Change the password

·         Information about ATM/Branch locations

·         Share this application with your friends in social network

·         Bank contact details

 

 

Warning: If the username and password is written wrong 5 times, your M-banking account will be blocked and you must contact Raiffeisen Direct.For more information, please contact Raiffeisen Bank branches and sub-branches or call Contact Center: 038 222 222.

Apply online for M-banking

Online application form for M-banking

Manual for M-banking

Download M-banking manual

Photo payment

Video manual on how to use Photo Payment

…clients now will have the opportunity to be equipped with new product called Bank ID.

Bank ID is in fact USB key which includes active protection of digital certificate and which allows clients to use and perform with all functions as in E-Banking WEB.

Through BankID you can:

 • control your account statement
 • review your detailed transactions for the specified account
 • perform domestic and international transfer with no need to register a beneficiary previously
 • perform municipality payments 
 • be informed about loans that you have with RBKO
 • be informed about RBKO products and services 

For more information, please visit our branches and sub-branches or call Contact Center: 038 222 222.

Apply online for Bank ID

Application form for Bank ID

Manual for Bank ID

Download the manual for Bank ID

SMS Banking enables you to finish banking transactions through your mobile phone, such as:

 • To check the balance of all of the accounts and the last three transactions, and 
 • To accept information/ messages linked to your accounts mentioned in advance in the application (automatic- so called alarms) 

Through the alarm you will receive information for the changes in the account:

 • The balance of the account greater or lower than a specific amount 
 • Credits/Debits of the funds which are greater than the specific amount 
 • Information about the balance of all of the accounts in a fixed time

For more information, please contact Raiffeisen Bank branches and sub-branches or call Contact Center: 038 222 222.

Apply online for SMS Banking

Application form for SMS Banking

SMS Top Up allows you filling your mobile phone, internet and digital television and IPKO packages DuoTV and DuoFIX electronically from wherever you are. This service is available 24 hours a day and 7 days a week and it is convenient to all of you who use products of Mobile Operator.

The method of filling the phone

Send a free SMS to number 50222 from all operators, enter the IPKO or Z-Mobile  phone number, space the amount by which you wish to fill the phone  e.g. (049xxxxxx 5 or 045xxxxxx 5)

 

The method of filling the TV

Send a free SMS to number 50222 from all operators, enter the IPKO or Z-Mobile  phone number, space the amount by which you wish to fill the phone  e.g. (049xxxxxx 5 or 045xxxxxx 5)

Send a free SMS to number 50222 from all operators, enter the IPKO or Z-Mobile  phone number, space the amount by which you wish to fill the phone  e.g. (049xxxxxx 5 or 045xxxxxx 5)

 

 

The method of filling the internet

Send a free SMS to number 50222 from all operators; enter the name of the contract which you possessed at IPKO, space Internet e.g. (xxxxxxxxx internet)

 

Note: You can realize this service even if you do not have credits on your phone, just required amount should be in your account specified in contract.

For more information, please contact Raiffeisen Bank branches and sub-branches or call Contact Center: 038 222 222.

 

Apply online for SMS Top Up

Application form for SMS Top Up

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here