Raiffeisen Logo

Përfitoni nga oferta e cila përfshin:

Deri në 30,000 euro

Ju mund të aplikoni për kredi deri në 30’000* euro

Afat më i gjatë i kthimit të kredisë

Varësisht nga planet tuaja, ju mund të përcaktoni afatin e kthimit të kredisë deri në 84 muaj.

0% shpenzime administrative

Në kuadër të ofertës, ju nuk do të paguani për shpenzime administrative.

Bonus kartelë

Në kuadër të ofertës, ju përfitoni bonus kartelën me mirëmbajtje FALAS për vitin e parë

Apliko tani

Është e lehtë dhe e thjeshtë!

1

Plotësoni formën e
aplikimit online

2

Ne ju thërrasim brenda
2 orëve gjatë ditëve
të punës.

3

Vizitoni degën më të afërt
të Bankës për të finalizuar
aplikacionin.

4

Merrni një thirrje për
t'u njoftuar mbi aprovimin
e kredisë

5

Nenshkruani kontraten ne dege
dhe mjetet tuaja i keni ne llogari
brenda 24 oreve.

Apliko për kredi personale

Ju lutemi konfirmoni shënimet më poshtë:* Të gjitha fushat janë të domosdoshme për t'u plotësuar

Për një vit të mbarë!

Në Bankën Raiffeisen mund të merrni kredi personale deri në 30’000 euro me afat kthimi deri në 84 muaj, pa garantues dhe pa shpenzime administrative. Ju gjithashtu përfitoni bonus kartelë me mirëmbajtje falas për vitin e parë.

Aplikoni sot për të përfituar nga oferta:

 • Kredi personale deri në 30’000* euro
 • 0% shpenzime administrative
 • Afati i kthimit të kredisë deri në 84 muaj
 • Pa garantues**
 • Bonus kartelë, me mirëmbajtje falas për vitin e parë


* Shuma deri në 30,000 euro mund të aprovohet vetëm për klientët Premium. .
** Pa garantues për sektorin publik, ndërsa për sektorin privat një garantues me dokument identifikimi.
Kushtet e ofertës vlejnë vetëm për klientët që aplikojnë edhe për Bonus kartelë

Kushtet dhe rregullat e aplikimit për kredi personale

 1. Të dhënat e shënuara duhet të jenë të sakta dhe me shenimin e ketyre te dhenave, ju pajtoheni që të njejtat të përdoren nga Banka Raiffeisen për t’ju kontaktuar lidhur me hapat e mëtejmë të aplikacionit tuaj.
 2. Banka e gëzon të drejtën e refuzimit të aplikimit/kërkesës, nëse klienti nuk i plotëson kushtet e kërkuara nga banka.
 3. Kontaktimi i klientit nga koha e aplikimit mund të zgjasë deri në 2 orë gjatë ditëve të punës.
 4. Mbrojtja e të dhënave të Konsumatorit
  • Banka Raiffeisen zbaton të gjitha obligimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Të dhënave të Konsumatorit, dhe si rrjedhojë, të dhënat që i paraqisni në këtë aplikacion ruhen në konfidencialitet të plotë dhe në asnjë mënyrë nuk barten tek palë të treta. Për çdo informacion shtesë lidhur më Mbrojtjen e të Dhënave të Konsumatorit, na kontaktoni përmes e-mail: customer.service@raiffeisen-kosovo.com, apo përmes Qendrës Kontaktuese në: 038/049 - 222 222 Banka Raiffeisen në Kosovë
Top