Raiffeisen Logo

Kjo është shtëpia ime!

 • Kredi hipotekare nga 15,000 deri në 350,000 euro;
 • Normë variabile të interesit;
 • Afati i pagesës së kredisë deri në 25 vjet
 • Kupon për zbritje nga Ciao Berto*.
Apliko tani

Përfitoni nga oferta e cila përfshin:

Deri në 350,000 euro

Ju mund të aplikoni për kredi hipotekare nga 15,000 euro deri në 350,000 euro.

Afat më i gjatë i kthimit të kredisë

Varësisht nga planet tuaja, ju mund të përcaktoni afatin e kthimit të kredisë deri në 300 muaj(25 vite).

Normë preferenciale të interesit

Ne ju ofrojmë normë variabile të interesit duke filluar nga 3.69%, dhe normë efektive të interesit (NEI) prej 3.84%

Kupon me zbritje në vlerë 500 euro

Në kuadër të ofertës, ju do të përfitoni edhe një kupon nga Ciao Berto, me të cilin përfitoni 500 euro zbritje në kuzhina dhe dhoma të fjetjes

Apliko tani

Është e lehtë dhe e thjeshtë!

1

Plotësoni formën e
aplikimit online

2

Ne ju thërrasim brenda
2 orëve gjatë ditëve
të punës.

3

Vizitoni degën më të afërt
të Bankës për të finalizuar
aplikacionin.

4

Merrni një thirrje për
t'u njoftuar mbi aprovimin
e kredisë

5

Nenshkruani kontraten ne dege
dhe mjetet tuaja i keni ne llogari
brenda 24 oreve.

Apliko për kredi hipotekare

Ju lutemi konfirmoni shënimet më poshtë:* Të gjitha fushat janë të domosdoshme për t'u plotësuar

Kjo është shtëpia ime!

Të bleni shtëpi është një hap i rëndësishëm në jetën tuaj.

Në bankën Raiffeisen tani mund të aplikoni për 100,000 euro kredi hipotekare me normë efektive të interesit vetëm 3.84% dhe 25 vite afat të kthimit të kredisë. Gjithashtu, në kuadër të ofertës ju përfitoni kupon për zbritje në vlerë prej 500 euro, nga Ciao Berto.

Oferta përmban:

 • Kredi hipotekare nga 15,000 deri në 350,000 euro;
 • Normë variabile të interesit;
 • Afati i pagesës së kredisë deri në 25 vjet
 • Kupon për zbritje nga Ciao Berto*.

Kredi hipotekare – Shembulli 1:

 • Shuma: 50,000 Euro
 • Kohezgjatja: 15 vjet
 • Norma variabile e interesit (me Euribor 6 mujor): 3.99 %
 • Norma efektive e interesit (me Euribor 6 mujor) : 4.18%

Kredi hipotekare – Shembulli 2:

 • Shuma: 100,000 Euro
 • Kohezgjatja: 25 vjet
 • Norma variabile e interesit (me Euribor 6 mujor): 3.69 %
 • Norma efektive e interesit (me Euribor 6 mujor) : 3.84%

Kushtet dhe rregullat e aplikimit për kredi hipotekare

 1. Të dhënat e shënuara duhet të jenë të sakta dhe me shenimin e ketyre te dhenave, ju pajtoheni që të njejtat të përdoren nga Banka Raiffeisen për t’ju kontaktuar lidhur me hapat e mëtejmë të aplikacionit tuaj.
 2. Banka e gëzon të drejtën e refuzimit të aplikimit/kërkesës, nëse klienti nuk i plotëson kushtet e kërkuara nga banka.
 3. Kontaktimi i klientit nga koha e aplikimit mund të zgjasë deri në 2 orë gjatë ditëve të punës.
 4. Mbrojtja e të dhënave të Konsumatorit
  • Banka Raiffeisen zbaton të gjitha obligimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Të dhënave të Konsumatorit, dhe si rrjedhojë, të dhënat që i paraqisni në këtë aplikacion ruhen në konfidencialitet të plotë dhe në asnjë mënyrë nuk barten tek palë të treta. Për çdo informacion shtesë lidhur më Mbrojtjen e të Dhënave të Konsumatorit, na kontaktoni përmes e-mail: customer.service@raiffeisen-kosovo.com, apo përmes Qendrës Kontaktuese në: 038/049 - 222 222 Banka Raiffeisen në Kosovë
Top