Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Anketë

1. Ju lutem perzgjedhni natyren e vizites tuaj ne faqen zyrtare te bankes Raiffeisen?*

PO JO

2. Nëse keni menduar ta ndryshoni bankën, cilën mendoni se mund ta përdorni në të ardhmen*

Bankën Raiffeisen
Banka ProCredit
TEB
NLB
Banka Ekonomike
Banka për Biznes
BKT
IS Bank

3. Duke u bazuar ne përvojën tuaj personale sa ka gjasë që ju t'ia rekomandoni Bankën Raiffeisen mikut ose kolegut nga 0-10*

 • Nuk ka gjasë0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Ka tepër gjasa10

4. A keni ndonjë ankesë të veçantë apo sugjerim? Luteni të shtoni komentin.

2. Cili ka qenë veprimi i juaj i fundit me bankën?*

Ne anën e djathte klikoni mundësinë prej 1-5 për te vlerësuar shërbimin tuaj qe keni pranuar nga banka.*
Përvoja me degë

2.1 Nëse nuk keni qenë i/e kënaqur, çka mund të bëhet për t'ju ofruar shërbime me te mira

 • Punonjësit e Bankës te kenë me shume njohuri të përgjigjen në pyetjet e klientëve
 • Punonjësit e Bankës të jenë më të afërt dhe miqësor
 • Punonjësit e Bankës të jenë gjithmonë të gatshëm për t'ju ndihmuar
 • Reagimi i punonjësve të jetë më mbështetës
 • Cilësia e produkteve
 • Çmimet e shërbimeve bankare dhe produkteve
 • Vendndodhja e degës
Përvoja me qendrën kontaktuese (038 222 222)

2.1 Nëse nuk keni qenë i/e kënaqur, çka mund të bëhet për t'ju ofruar shërbime me te mira

 • Telefonata të trajtohet më shpejt, të mos mbahet në pritje
 • Mirësjellje dhe qëndrim më profesional
 • Lidhja e shpejtë me personin e duhur
 • Pyetjet ose problemet të trajtohen ne nivel të kënaqshëm
Përvoja me shërbimet online

2.1 Nëse nuk keni qenë i/e kënaqur, çka mund të bëhet për t'ju ofruar shërbime me te mira

 • Aplikacioni E-Banking i RBKO është i lehtë për t'u përdorur
 • E-banking udhëzuesi është i përshtatshëm për përdorim
 • E-banking i Raiffeisen është funksional
Përvoja me bankomatë

2.1 *432-question_2_4_note

 • Bankomati te ketë mjete të mjaftueshme
 • Nuk e shtyp gjendjen e bilancit
 • Bankomati jashtë shërbimit
Përvoja me POS (pikë-shitje)

2.1 Nëse nuk keni qenë i/e kënaqur, çka mund të bëhet për t'ju ofruar shërbime me te mira

 • Funksionaliteti
 • Vendndodhja e përshtatshme

3. Duke u bazuar ne përvojën tuaj personale sa ka gjasë që ju t'ia rekomandoni Bankën Raiffeisen mikut ose kolegut nga 0-10*

 • Nuk ka gjasë0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Ka tepër gjasa10

3.1 Për

 • Cilësinë e shërbimeve
 • Llojshmëria e produkteve
 • Çmimet e shërbimeve bankare dhe produkteve
 • Shtrirja e degëve
 • Shtrirja e bankomatëve
 • Shtrirja e POS (pikave të shitjes për pagesë me kartelë)
 • Shërbimet elektronike
 • Të tjera

4. A keni ndonjë ankesë të veçantë apo sugjerim? Luteni të shtoni komentin.