...fleksibilitet nga kursimet tuaja

Depozita Fleksi është e ngjashme me llogarinë e kursimit por ju fitoni interes më të madh për shumën e depozituar dhe perdorimin në çdo moment të depozitës suaj.

Me Depozitën Fleksi, ju mund të:

 • Hapni llogarinë në Euro
 • Depozitoni kurdo që dëshironi
 • Interesi do t'ju llogaritet prej ditës së depozitimit
 • Interesin e fituar do ta pranoni në fund të çdo muaji
 • Kërkoni të keni urdhëresë automatike që të mund të kurseni në mënyrë të rregullt një shumë të caktuar, pa ardhur fare në bankë

ndërsa,

 • Nuk ka provizione për hapje apo mbyllje të llogarisë
 • Bilanci minimal i kërkuar për biznese: 1000 Euro

Për informacione tjera, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e Bankës Raiffeisen ose telefononi në Qendrën Kontaktuese: + 383 (0)38 222 222.

Pakot e llogarisë rrjedhëse

Pakot e llogarisë rrjedhëse për Biznes janë dizajnuar për të plotësuar nevojat e përditshme të biznesit tuaj

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

... fitim maksimal nga kursimet tuaja

Depozita me afat është alternativë më e mirë për të fituar interes më të lartë nga kursimet tuaja.

Depozita me afat ju ofron interesa të larta për periudha të ndryshme. Këto fonde nuk mund t’i tërheqni para maturimit. Nëse fondet e tilla tërhiqen para maturimit, atëherë do të aplikohet ndalesa e përcaktuar paraprakisht.

Depozita me afat ju mundëson të:

 • Hapni llogarinë në valutat Euro, Dollarë amerikan, Franga zviceriane dhe Funta britaneze
 • Përfitoni nga interesat e larta
 • Përfitoni interes më të lartë varësisht nga periudha dhe shuma e depozituar *

ndërsa,

 • Nuk ka provision për hapje ose mbyllje apo mirëmbajtje të kësaj llogarie
 • Nuk ka provizione për depozitime apo tërheqje të fondeve para maturimit
 • Kërkohet bilanci minimal i depozituar:
  • 1000 Euro
  • 1000 USD
  • 1000 CHF
  • 1000 GBP

* Nëse tërhiqen paratë para afatit të maturimit atëhere aplikohet ndalesa.

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët bankarë në degët dhe nëndegët më të afërta të Bankës Raiffeisen.

Shënim: Banka Raiffeisen në Kosovë merr pjesë detyrueshëm në Fondin e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Kosovës.

Pakot e llogarisë rrjedhëse për Biznes

Pakot e llogarisë rrjedhëse për Biznes janë dizajnuar për të plotësuar nevojat e përditshme të biznesit tuaj

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu