Apliko tani!
Me shtypjen e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin e aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të përpunoje të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë të shkëmbehen dhe përdoren nga Banka Raiffeisen dhe anëtarët e Raiffeisen Banking Group për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postes elektronike në adresën time të shënuar më lartë për të procesuar aplikacionin tim për kredi per biznes.

* Këto fusha janë të kërkuara

Për biznesin tuaj, mbështetuni tek ne!

Kredi biznesi deri në 100,000 euro me kushte preferenciale dhe aprovim të shpejtë.  

Aplikoni tani dhe përfitoni nga oferta: 

  • Shuma e kredisë: deri në 100'000 euro
  • Norma Efektive e Interesit (NEI): 5.81%
  • Afati i kthimit: deri në 84 muaj 
  • Procedurë e thjeshtë e aplikimit  

Raiffeisen Plus Business

Platforma digjitale që lehtëson përvojën tuaj bankare

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Sigurimi i kredisë

Meso më shumë për mundësinë e sigurimit të kredisë

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu