Mbitërheqja

Mbitërheqja të cilën e ofron Banka Raiffeisen është linjë e kapitalit qarkullues e përcaktuar për bizneseve te vogla dhe mikro të cilat aktivitetin e tyre e zhvillojnë përmes Bankës Raiffeisen. Mbitërheqja iu mundëson bizneseve te vogla dhe mikro të menaxhojnë më mirë paratë e tyre të gatshme dhe inventarin duke iu ofruar klientëve financim afatshkurtër. Shuma e mbitërheqjes varet nga nevojat e klientit si dhe volumi i transaksioneve të procesuara përmes bankës.

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për mbitërheqje:

  • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
  • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit
  • Lista e inventarit të kompanisë dhe lista e pajisjeve (nëse ekziston pajisja),
  • “Kopja e planit” dhe “lista e posedimit” për kolateralin e lënë peng (nëse aplikohet)

 

Apliko online

Plotësoni formën e aplikimi për Mbitërheqje

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Complementary Content
Tools