Produkte dhe shërbimet që përfshihen

Pako e rekomanduar që i plotëson nevojat e biznesit tuaj.

 • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse
 • Lëshimi i debit kartelës
 • Lëshimi i kredit kartelës
 • Tarifa e autorizimit të llogarisë në rastin e hapjes së llogarisë
 • Mirembajtja e kredit kartelës per vitin e pare
 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e e-banking dhe m-banking
 • Zbritje per terheqje dhe deponime ne bankomat deri ne transaksionin e 5-të, pastaj pa pagesë shtesë
 • Transfere kombetare pa pagese ne e-banking pas transaksionit te 5-të
 • Aktivizimi i SMS banking
 • Mirembajtja e SMS banking
 • Aktivizimi i SMS Top-Up
 • Mirembajtja e SMS Top-Up
 • Procesim elektronik të pagave
 • Konfirmim për vizë
 • Dy gjëndje të llogarisë rrjedhëse
 • Zbritje ne tarifat mujore të mirëmbajtjes së POS-it

Çmimi i pakos Fokus: 8,99 euro/muaj

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu