Pako e llogarisë rrjedhëse është një grupim i disa produkteve dhe shërbimeve bankare të ndërlidhura me llogarinë rrjedhëse për një tarifë mujore fikse.

Çdo biznes që ka një llogari rrjedhëse mund të zgjedhë njërën nga pakot e ofruara, e cila mbulon më së miri të gjitha kërkesat dhe nevojat bankare të klientit. Ky shërbim është dizajnuar në atë mënyrë që klientëve tanë t’ju mundësohet shfrytëzimi i disa produkteve në pako me çmim më të lirë, në krahasim me shfrytëzimin e tyre veçmas.

Pako PREMIUM

 • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse

 • Lëshimi i debit kartelës

 • Lëshimi i kredit kartelës

 • Tarifa e autorizimit të llogarisë në rastin e hapjes së llogarisë

 • Procesim elektronik të pagave

 • Konfirmim për vizë

 • Dy gjëndje të llogarisë rrjedhëse

 • Mirëmbajtja e kredit kartelës për vitin e parë

 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e e-banking dhe m-banking

 • Aktivizimi i SMS banking

 • Mirëmbajtja e SMS banking

 • Aktivizimi i SMS Top-Up

 • Mirembajtja e SMS Top-Up

 • Mirëmbajtje mujore të POS-it pa pagesë shtesë

 • Tërheqje/deponim në bankomate Bankës Raiffeisen dhe banka tjera pa pagesë shtesë

 • Transfere kombetare pa pagesë në e-banking pas transaksionit të 3-të

 

Çmimi i pakos PREMIUM: 19,99 euro/muaj

Për aktivizimin dhe shfrytëzimin e shërbimeve/produkteve të perfshira në pako, ju mund të kurseni deri ne: 97.70 EUR

Pako FOKUS

 • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse

 • Lëshimi i debit kartelës

 • Lëshimi i kredit kartelës

 • Tarifa e autorizimit të llogarisë në rastin e hapjes së llogarisë

 • Mirembajtja e kredit kartelës per vitin e pare

 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e e-banking dhe m-banking

 • Zbritje per terheqje dhe deponime ne bankomat deri ne transaksionin e 5-të, pastaj pa pagesë shtesë

 • Transfere kombetare pa pagese ne e-banking pas transaksionit te 5-të

 • Aktivizimi i SMS banking

 • Mirembajtja e SMS banking

 • Aktivizimi i SMS Top-Up

 • Mirembajtja e SMS Top-Up

 • Procesim elektronik të pagave

 • Konfirmim për vizë

 • Dy gjëndje të llogarisë rrjedhëse

 • Zbritje ne tarifat mujore të mirëmbajtjes së POS-it

 

Çmimi i pakos FOKUS: 8,99 euro/muaj

Për aktivizimin dhe shfrytëzimin e shërbimeve/produkteve të perfshira ne pako, ju mund të kurseni deri ne: 65.45 EUR

 

 

Pako STANDARD

 • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse

 • Lëshimi i debit kartelës

 • Lëshimi i kredit kartelës

 • Zbritje për tërheqje dhe deponime ne bankomat deri në transaksionin e 10-të, pastaj pa pagesë shtesë

 • Zbritje ne transferet kombëtare në e-banking pas transaksionit të 10-të

 • Procesim elektronik të pagave

 • Konfirmim për vizë

 • Dy gjendje të llogarisë rrjedhëse

 

Çmimi i pakos STANDARD: 6,99 euro/muaj

Për aktivizimin dhe shfrytezimin e shërbimeve/produkteve të perfshira në pako, ju mund të kurseni deri në: 24.20 EUR

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu