Është një shërbim automatik i pagesave për transferin e shumave të caktuara në data të caktuara ashtu siç është pajtuar klieti t'i transferojë paratë nga llogaria e tij në llogaritë e tij apo në llogari të përfituesve të tjerë të cilët janë klientë të Raiffeisen Bank. 

Raiffeisen Plus

Kaloni në Raiffeisen e-Banking për të realizuar transfere të ndryshme bankare

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Direct debit e Raiffeisen Bank

Direct debit e brendshme është një zhvillim i brendshëm i Raiffeisen Bank në Kosovë i dedikuar për grumbullimin e pagesave të faturave të aprovuara paraprakisht nga klienti dhe kompania.

Meqenëse ky është një produk i brendshëm i bankës, shërben vetëm për klientët e Raiffeisen Bank. Fillimisht, marrëveshja (debit mandati) nënshkruhet në mes të kompanisë dhe klientit.

Direct Debit e Bankës Qëndrore të Republikës së Kosovës

Direct debit është një metodë pagese e cila i mundëson një organizate të udhëzojë Bankës e tyre për të mbledhur shuma të ndryshme, të paguara në kohë të ndryshme drejpërdrejtë nga llogaritë e klientit, për aq kohë sa klienti ka marrë njoftim paraprak për mbledhjen e shumave dhe datave

Raiffeisen Plus

Kaloni në Raiffeisen Plus për të realizuar transfere të ndryshme bankare

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu