Për ata që duan më të mirën...

Mbi lagjen Green Residence

Rrëzë parkut nacional të Zllatarit dhe në breg të liqenit të Badovcit në lartësinë mbidetare deri në 800 metra, lagja Royal Green Residence, përbën lokacionin më elitar në kryeqendër.

I rrethuar me gjelbërim malor, i prekur nga freskia e liqenit, në një lokacion me pjerrtësi të lehtë, i rrahur nga rrezet e diellit që nga lindja e deri në perëndim, Royal Green Residence paraqet pjesën më relaksuese dhe më ajrin më të pastër në vend.

Stili i shtëpive

Të jetosh në një shtëpi të stilit më të veçantë të ndërtimit të stilit mbretëror (Barok), e bëjnë edhe më të kompletuar rrugët ekskluzive të ndërtuara me materialet më të sofistikuara si rrugë të asfaltuara me pllaka dekorative në trotuare me nuancat e gurit të granitit të shenjëzuara dhe me një ndriçim solar në të gjjithë lagjen, si dhe matësit e shpejtësisë në çdo lokacion.

Përbërja e lagjes

Qendra afariste , restaurantet, marketet, qendra e fitnesit, zona e gjelbruar për ecje dhe freskim, shtegu i ecjes dhe vrapimit i ndërtuar deri në liqenin e Badovcit e bëjnë ROYAL GREEN REZIDENCE ndër lagjen më të veçante dhe më unike në vend.

Kopshti për fëmijë

Lagja ka edhe këtë pjesë duke menduar për përkushtimin ndaj fëmijëve, një kënd i cili do të jetë në dispozicionin tuaj gjatë gjithë kohës duke pasur shume lloje të lodrave … Ku tjetër vetëm tek lagjja ROYAL GREEN RESIDENCE. Fëmija juaj duhet të rritet i lumtur dhe i shëndetshëm nga ajri i pastër i maleve të Zllatarit dhe Gërmisë, kurse lumturinë ua sigurojmë në me këndin e lodrave më të veçanta inovative dhe më kreative në vend nga edukatoret më të zgjedhura.

Rekreacioni

Primare për në është të jetojmë shëndetshëm, ecja dhe vrapimi janë vet shëndeti yne. Për t'i ikur rutines ditore të punës ne doemos duhet të jemi pjesë e rekreacionit. Rekreacioni është aktivitet i kohës së lirë. Përveç zonës së gjelbruar në lagje do të kemi ne dispozicion edhe shtegun për ecje dhe vrapim deri tek liqeni i Badovcit .

katalogu online

Për të mësuar më shumë, klikoni këtu për të shfletuar katalogun online.

Apliko për kredi hipotekare

Banka Raiffeisen ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me lagjen Royal GREEN RESIDENCE, për të financiar klientët në blerjen e shtëpive përmes kredisë hipotekare me kushte preferenciale. Për më tepër, ju mund të merrni kredi deri në 350'000 euro me kohëzgjatje të kthimit të kredisë deri në 25 vite.

Për të marrë më shumë informacione mbi kushtet e kredisë, aplikoni online dhe punonjësit e Bankës sonë do t'ju kontaktojnë:

 

ThankYouNote

Faleminderit!

Ne kemi pranuar aplikimin tuaj.

 

Hapat tjerë:

Ju do të kontaktoheni brënda 2 orëve për të caktuar takim në degën më të afert të Bankës Raiffeisen.
Kur të vini në degë ju duhet të keni me vete:

 

                                                         

ID kartelën                               Kontratën e punës                  Gjendjen e llogarisë bankare
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll nr.99, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.
Me shtypjen e butonit “Pëlqim” shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin e aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të përpunoje të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë të shkëmbehen dhe përdoren nga Banka Raiffeisen dhe anëtarët e Raiffeisen Banking Group për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postes elektronike në adresën time të shënuar më lartë për të procesuar aplikacionin tim për kredi personale.

* Këto fusha janë të kërkuara

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu