Vargun e Blertë – shtëpi ekologjike në zemër të Taukbahçes në Prishtinë

Mbi Kompleksin "Vargu i blertë"

Kompleksi i mbyllur banimi ‘Vargu i Blertë’ ndodhet në zemër të parkut të Taukbahçes, në lokacionin e përsosur për relaksim, në afërsi të së cilës ndodhet edhe parku nacional i Gërmisë – ideal për aktivitet, relaksim apo piknikë të këndshëm me familjen tuaj.

Gjithashtu, kjo pozitë është shumë strategjike për shkak të afërsisë me qendrën e qytetit, që iu mundëson banorëve një qasje të lehtë në përditshmërinë e tyre.

Arkitektura moderne e 48 shtëpive të ‘Vargut të Blertë’ ka një koncept unik urban. Shtëpitë janë të veshura me fasadë dhe tulla që i japin identitet të veçantë kullës ekologjike të banimit.

Qëndrueshmëria, ekologjia dhe hapësira rekreative e veçojnë këtë kompleks duke e bërë të dëshiruar sidomos për persona që çmojnë rehatinë dhe duan privatësi.

‘Vargu i Blertë’ ka sistem efiçient ventilimi – me pompa termike për ngrohjen e tërësishme të kompleksit dhe mekanizma të ftohjes për të krijuar freski gjatë ditëve të verës.

Kompleksi, sikurse edhe quhet, ka hapësirë të konsiderueshme të blertë, ajër të pastër dhe ndriçim të bollshëm në çdo hapësirë brenda shtëpive.

Tipet e shtëpive

Video Prezantimi

Apliko për kredi hipotekare

Banka Raiffeisen ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me kompaninë "Pozhegu Brothers", për të financiar klientët në blerjen e shtëpive përmes kredisë hipotekare me kushte preferenciale. Për më tepër, ju mund të merrni kredi deri në 350'000 euro me kohëzgjatje të kthimit të kredisë deri në 25 vite.

Për të marrë më shumë informacione mbi kushtet e kredisë, aplikoni online dhe punonjësit e Bankës sonë do t'ju kontaktojnë:

 

ThankYouNote

Faleminderit!

Ne kemi pranuar aplikimin tuaj.

 

Hapat tjerë:

Ju do të kontaktoheni brënda 2 orëve për të caktuar takim në degën më të afert të Bankës Raiffeisen.
Kur të vini në degë ju duhet të keni me vete:

 

                                                         

ID kartelën                               Kontratën e punës                  Gjendjen e llogarisë bankare
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll nr.99, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.
Me shtypjen e butonit “Pëlqim” shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin e aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të përpunoje të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë të shkëmbehen dhe përdoren nga Banka Raiffeisen dhe anëtarët e Raiffeisen Banking Group për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postes elektronike në adresën time të shënuar më lartë për të procesuar aplikacionin tim për kredi personale.

* Këto fusha janë të kërkuara

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu