RaiPay të fton në lojë shpërblyese!

Shkarko aplikacionin në Google Play Store, regjistro kartelat tuaja, realizo nje pagesë me RaiPay dhe hyr në lojë shpërblyese për një nga pesë Samsung Galaxy S21.


Kohëzgjatja e lojës shpërblyese është nga data 18 tetor 2021 deri me 26 dhjetor 2021.

RaiPay me version të ri

Versioni i ri i aplikacionit Rai Pay përfshin:

  • Modernizim në pamje (User Interface) dhe në përdorim (User Experience)
  • Klientët mund të kyqen  duke u verifikuar me gjurmë të gishtërinjëve (fingerprint)
  • Të shohin gjendjen në dispozicion të të gjitha kartelave të regjistruara
  • Të shohin historinë e plotë të transaksioneve (transaksionet me NFC dhe me kartela)
  • Të shohin limitet e kartelave
  • Te shohin detajet e kartelës (4 shifrat e fundit të tokenit)
  • Të ndryshonjnë gjuhën e aplikacionit
  • Të riemërojn kartelat e regjistruara në aplikacion
  • Shuma e transaksionit tani shfaqet në aplikacion gjatë kryerjes së pagesës

RaiPay aplikacioni mobil

Instalo aplikacionin mobil RaiPay versionin Android nga Google Play Store

Visa Bonus Kartela

Kredit kartela e cila mund të shfrytëzohet edhe për blerje me këste pa interes.

Visa Business Kartela

Kredit kartelë që iu ofrohet pronarëve te ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave të mëdha.

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu