Direct debit e Bankës Raiffeisen

Direct debit e brendshme është një zhvillim i brendshëm i Raiffeisen Bank në Kosovë i dedikuar për grumbullimin e pagesave të faturave të aprovuara paraprakisht nga klienti dhe kompania.

Meqenëse ky është një produk i brendshëm i bankës, shërben vetëm për klientët e Raiffeisen Bank. Fillimisht, marrëveshja (debit mandati) nënshkruhet në mes të kompanisë dhe klientit.

Direct Debit e Bankës Qëndrore të Republikës së Kosovës

Direct debit është një metodë pagese e cila i mundëson një organizate të udhëzojë Bankës e tyre për të mbledhur shuma të ndryshme, të paguara në kohë të ndryshme drejpërdrejtë nga llogaritë e klientit, për aq kohë sa klienti ka marrë njoftim paraprak për mbledhjen e shumave dhe datave.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni këshilltarët tuaj bankarë ose telefononi në Departamentin e Korporatave në 038 222 222 lok. 116.

Raiffeisen Bank ofron procesim të shpejtë dhe efikas të pagave për kompanitë dhe punëtorët e tyre. Kompanitë kanë përparësinë e pagesave të sigurta me para jo të gatshme. Punëtorët përfitojnë të gjitha shërbimet e Raiffeisen Bank, duke përfshirë edhe kartelat VISA dhe Maestro të cilat iu mundësojnë qasje në paratë e tyre 24 orë. Përvec kësaj, ata do të kenë mundësi të shfrytëzojë njërën nga kreditë konsumuese të Raiffeisen Bank.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni këshilltarët tuaj bankarë ose telefononi në Departamentin e Korporatave në 038 222 222 lok. 116.

Ky shërbim ju ofrohet klientëve për të ndihmuar dhe përmirësuar likuditetin e tyre. Produkti përbëhet nga transfere automatike i shumave të definuara paraprakisht në baza të periudhave të caktuara nga një llogari në tjetrën për klientin e njëjtë në bazë të kërkesës së klientit.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni këshilltarët tuaj bankarë ose telefononi në Departamentin e Korporatave në 038 222 222 lok. 116.

Është një shërbim automatik i pagesave për transferin e shumave të caktuara në data të caktuara ashtu siç është pajtuar klieti t'i transferojë paratë nga llogaria e tij në llogaritë e tij apo në llogari të përfituesve të tjerë të cilët janë klientë të Raiffeisen Bank.   

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni këshilltarët tuaj bankarë ose telefononi në Departamentin e Korporatave në 038 222 222 lok. 116.

Complementary Content
Tools