Recourse Factoring

Zhvillimi dinamik kërkon inovacion.

 

Recourse Factoring – financimi i faturave me afat pagese – proces i thjeshtë dhe i shpejtë

 

Çfarë është FACTORING?

Factoring është financim i faturave duke transferuar llogaritë e arkëtueshme/faturat qe rrjedhin si rezultat i shitjes së mallrave apo shërbimeve.

Pse Factoring? 

Banka paguan klientin deri në maksimum 80-90% të faturave para afatit të skadimit të faturave. Në afat të pagesës blerësi  paguan për faturat të cilat banka i ka financuar shitësin/klientin që ditën e parë.

  • Qasje më e shpejtë të paraja, sepse në vend të pritjes së faturës me afat pagese 15 deri ne 120 dite, përmes Factoring inkasimi i faturave bëhet menjëherë.
  • Alternative më fleksibile financimi, që ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve të bizneseve
  • Hipoteke (kolateral) konsiderohen llogaritë e arkëtueshme/faturat, e që njëkohësisht mundëson klientit të shfrytëzoje kolateralin për projekte tjera
  • Mundëson të negociohet në afat pagesë përmes shitësit dhe blerësit. Duke krijuar mundësi për zhvillim të te dyjave palëve.

Video udhëzuese

Faktoring video udhëzuesi

Plotësimi i faturave

Faktoring video udhëzuesi

Importimi i faturave

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu