Reverse Factoring

Zhvillimi dinamik kërkon inovacion.

 

Reverse Factoring – financimi i furnitorëve që në ditën e parë.

 

Çfarë është Reverse Factoring?

Reverse (i konfirmuar) Factoring është një marrëveshje mjaft mirë e dizajnuar në mes Blerësit, Shitësit dhe Bankës. Pikënisja e reverse factoring është Blerësi, që zakonisht përfaqësohet nga një Korporatë.

 

Pse Reverse Factoring?

Sfida kryesore e shitësit dhe blerësit është afati i pritjes së pagesave: përderisa Furnitorët/Shitësit preferojnë pagesën sa me herët që është e mundur pas dërgesës së mallit, Blerësit kryesisht insistojnë në afat më të gjatë pritje. Reverse factoring e zgjidh ketë konflikt dhe ofron benefite për Blerësin.

Munden të:

  • Rregullojnë kushtet e pagesave
  • Janë ne pozite më të mirë që të negociojnë kushtet e pagesave, nëse dëshirojnë
  • Përfitojnë kushte me të mira zbritje, interesa, në raport me shitësin
  • Ndihmojnë furnitorët/shitësit të jenë më likuid,
  • Fuqizimi i imazhit të biznesit ”kompani qe suporton partnerët e biznesit furnitorët/shitësit

Video udhëzuese

Video udhëzues

Plotësimi i faturave

Video udhëzues

Importimi i faturave

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu