Llogaria rrjedhëse

Llogaria rrjedhëse iu mundëson të kryeni aktivitetet e përditshme afariste. Përmes kësaj llogarie, ju mund të menaxhoni të gjitha transaksionet tuaja të rregullta si dhe transfertat vendore dhe ndërkombëtare. E veçantat e kësaj llogarie është mundësia që iu ofron për kryerjen e transaksioneve në katër valuta kryesore: Euro, Dollarë amerikanë, Funta britaneze dhe Franga zviceriane.

Llogaria kolektuese

Për të gjithë ju që keni degë të biznesit tuaj kudo në Kosovë, ne iu ofrojmë llogarinë kolektuese. Ne jemi në lidhje të drejtpërdrejtë me të gjitha degët dhe nëndegët në mbarë Kosovën dhe mund t'iu ofrojmë informacione të menjëhershme përmes rrjetit tonë pavarësisht se ku e hapni llogarinë.

Llogaria Escrow

Është një marrëveshje në mes të dy palëve (kontraktuesve dhe agjendit Escroë - Raiffeisen Bank), përmes së cilës agjentit Escroë (Bankës) pranon të menaxhojë shumën escroë në logarinë escroë të hapur në Bankë, shumë e cila më pas do të lirohet sapo të përmbushen afatet dhe kushtet e definuara në këtë marrëveshje.  

Depozita me afat

Nëse keni para që nuk do t'iu nevojiten për kohë të caktuar (psh. një, tre, gjashtë apo dymbëdhjetë muaj), depozita me afat mund të jetë një mundësi interesante për ju. Ju mund te depozitoni paratë tuaja në katër valuta kryesore, Euro, dollarë amerikan, funta britaneze dhe franka zviceriane. Depozita me afat është llogaria për fondet e së cilës paguhet interes për një afat të caktuar dhe nënkupton se fondet nuk mund të tërhiqen para këtij afati pa paralajmërim.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni këshilltarët tuaj bankarë ose telefononi në Departamentin e Korporatave në 038 222 222 lok. 116.

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu