Financimi Tregtar

Ne përpiqemi të minimizojmë rrezikun tuaj në operacionet e jashtme dhe të zbulojmë zgjidhjet më të mira të financimit për ju. Kompanitë e orientuara nga tregtia e jashtme kanë qenë tradicionalisht ndër klientët tanë.

Ne ofrojmë zgjidhje të personalizuara për kompanitë e tregtisë së jashtme.

  • Garancionet
  • Letërkreditë
  • Dokumentet për Arkëtim (arkëtimi dokumentar)

Garancitë

Ne merremi me të gjitha llojet e garancive te brendshme dhe te jashtme. Ofrojmë mbështetje profesionale që nga fillimi i negociatave kontraktuale midis jush dhe partnerit tuaj të biznesit deri në hartimin përfundimtar të kontratës.

Ne ofrojmë këshilla për çdo lloj Garancie dhe lëshimin e llojeve të mëposhtme të Garancive:
1. Garancia e tenderit
2. Garancia e pagesës
3. Garancia e përmbushjes (kontratës)
4. Garancia e avansit/paradhënies
5. Garancia doganore
6. Garancia e mbajtjes së parave
7. Garancia e ankesës
8. Garancia e linjës së kreditit

Letërkreditë

Ne merremi me një shumëllojshmëri produktesh dokumentare dhe ofrojmë mbështetje profesionale që nga fillimi i negociatave deri në shlyerjen përfundimtare të pagesës. Për shkak të organizimit tonë të orientuar drejt klientit, ne ofrojmë shërbim individual dhe efikas. Krediti Dokumentar është një instrument i shkëlqyer për të eliminuar shumë rreziqe në tregtinë ndërkombëtare.

Krediti dokumentar i importit:
Ne lëshojmë lloje të ndryshme të Kreditit të Pakthyeshëm Dokumentar në favor të partnerit tuaj të biznesit bazuar në udhëzimet tuaja:
1. E konfirmuar/e pakonfirmuar
2. Pagesa sipas kërkesës/e shtyrë
3. E transferueshme
4. Rrotulluese (ripërtëritëse)
5. Në gatishmëri (standby)

Krediti dokumentar i eksportit:
Ne këshillojmë Kredit Dokumentar të lëshuar nga një bankë tjetër në favorin tuaj me/pa shtuar konfirmimin tonë.

Dokumentet për arkëtime (Arkëtimet dokumentare)

Në rast të dokumenteve për arkëtime, banka arkëton vetëm pagesën nga blerësi (tërheqësi) me urdhër të shitësit kundrejt dorëzimit të dokumenteve. Arkëtimet dokumentare trajtohen në bazë të Rregullave Uniforme për Arkëtimet (URC 522) të Odës Ndërkombëtare të Tregtisë, Paris. Një kopje të kësaj broshure mund ta merrni nga departamenti i Financimit Tregtar në zyrën tonë qendrore në Prishtinë.

Ne ofrojmë llojet e mëposhtme të arkëtimeve dokumentare të importit dhe eksportit:
1. Dokumentet Kundrejt Pagesës
2. Dokumentet Kundrejt Pranimit
 

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu