Njoftim për klientët

Banka Raiffeisen njofton klientët se me daten 21 maj, duke filluar nga ora 14:00 deri me daten 22 maj, ora 24:00 do të implementojë disa zhvillime teknike të planifikuara me qëllim të përmirësimit të shërbimeve bankare. Gjate kesaj periudhe, platforma digjitale Raiffeisen Plus (Ebanking/Mbanking), SMS Top Up, SMS Banking (pagesat e Doganes dhe ATK) si dhe makina e dedikuar për deponim – GLORY, nuk do të jenë funksionale. Andaj, Banka i udhëzon klientët që çdo aktivitet bankar që mund ta kenë planifikuar në këto kanale gjatë këtyre datave ta realizojnë paraprakisht.

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu