;

Përdorimi i "Cookies"

Ne përdorim "cookies" për ta bërë faqen tonë të internetit sa më miqësore. Nëse vazhdoni, supozojmë që jeni dakord me përdorimin e "cookies". Për detaje dhe udhëzime për ç'aktivizim, kliko "Më shumë informacione".

OK

Për transferet nga Kosova në llogaritë zyrtare humanitare në Shqipëri nuk aplikohen tarifa

26.11.2019 - Ju njoftojmë se pas situatës së krijuar në Shqipëri, Banka Raiffeisen në Kosovë nuk do të aplikojë asnjë tarifë për transferet që klientët e Bankës Raiffeisen i dërgojnë si ndihmë në llogaritë zyrtare humanitare të shpallura nga Republika e Shqipërisë. Po ashtu, edhe tarifa që zakonisht merret nga bankat ndërmjetësuese dhe pranuese për transfere ndërkombëtare do të mbulohet nga Banka Raiffeisen në Kosovë, duke bërë që shuma që e transferon klienti të arrijë e plotë në llogarinë humanitare.

 

Po ashtu ju njoftojmë se të gjitha tarifat që janë ndalur për transferet e ekzekutuara në këto llogari humanitare gjatë ditës së martë, me datë 26 nëntor, do të kthehen tek klientët.

{{ContentSection}}
Complementary Content
Tools