Ju ofrojmë një vend të sigurtë për paratë tuaja!

Depozita me Afat është një marrëveshje e lidhur ndërmjet bankës dhe klientit për një shumë dhe afat të përcaktuar. Për shumën e kursyer, klienti përfiton interesin sipas shumës, afatit, monedhës dhe frekuencës së kreditimit të interesit të përcaktuar në kontratën e depozitës.

Ju mund të afatizoni paratë tuaja në valutat EUR, USD dhe GBP dhe interesi i fituar paguhet në fund të periudhës së maturimit. Varësisht nga planet tuaja, afatizimi mund të bëhet për periudhë 1,2,3,6,12,24 apo edhe 36 muaj.

Për depozitat me afat nuk ka provision për hapje, mbyllje apo mirëmbajtje të kësaj llogarie. Poashtu, nuk aplikohet asnjë provision për depozitime apo tërheqje të fondeve pas maturimit*

* Nëse tërhiqen paratë para afatit të maturimit atëhere aplikohet ndalesa.

Banka Raiffeisen në Kosovë merr pjesë detyrueshëm në Fondin e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Kosovës. 

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Depozita Fleksibile është lloj i llogarisë rrjedhëse që ju mundëson të kurseni para dhe të fitoni interes në fondet e depozituara si dhe ju mundëson të përdorni kursimet tuaja në çdo kohë.

Me depozitën fleksibile ju mund të:

  • Hapni llogarinë në EUR
  • Depozitoni kurdo që dëshironi
  • Interesi do t’ju llogaritet prej ditës së depozitimit
  • Interesin e përfituar do ta pranoni në fund të çdo muaji
  • Permes urdhëresës automatike mund të kurseni në mënyrë të rregullt pa pasur nevoje te vini ne bankë

si dhe,

  • Nuk ka provizione për hapje apo mbyllje të llogarisë
  • Bilanci minimal i kërkuar për individ është 500 EUR

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu