Produkte dhe shërbimet që përfshihen

Hapja e llogarisë rrjedhëse dhe mirëmbajtja mujore
Lëshimi i Debit kartelës
Aktivizimi dhe mirëmbajtja e E-Banking/ M-Banking
Zbritje në tërheqjet në bankomatët e Bankës Raiffeisen
Zbritje në Giro pagesat dhe transferet kombëtare në E-banking
Lëshimi i kredit kartelës dhe mirëmbajtja mujore për vitin e parë
Aktivizimi dhe mirëmbajtja e shërbimit SMS Top Up
Aktivizimi dhe mirëmbajtja e SMS Banking
Zbritje në pagesat e taksave
2 transfere ndërbankare brenda muajit
Konfirmim për Vizë
Dy gjendje të llogarisë rrjedhëse
Konfirmim për llogari aktive 
Ndërrim i kolateralit

Çmimi i pakos PREMIUM: 6,99 euro/muaj

Për ndërrimin e kolateralit, jashtë pakos ju paguani 55 euro; Për mirëmbajtje vjetore të kredit kartelës, jashtë pakos ju paguani 20 euro.

Kosto për aktivizimin dhe shfrytëzimin e sherbimeve/produkteve jashtë pakos: 13,34 euro

Pako Premium

Plotësoni formën e aplikimit

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu