FATCA (Ligji Për Përputhshmërinë me Llogaritë e Huaja) është legjislacion amerikan i shpallur më 18 Mars 2010 që ka hyrë në fuqi prej 1 Korrik 2014. FATCA kryesisht është një kërkesë rregullatore kundrejt intitucioneve të huaja financiare për të raportuar klientët e tyre amerikanë.


IRS FATCA


Bazuar në Ligjin e Republikës së Kosovës No. 05/L -013; Kosova i pëket grupit të IGA 1 shteteve.


PRanda, Banka Raiffeisen në Kosovë, si të gjithe njësitë e rrjetit Raiffeisen Bank International dhe RZB Group, njeh rëndësinë e FATCA dhe është në përputhje me kërkesat e saj.


FATCA Ligji i Kosovës No. 05/L -013


Raiffeisen Bank Kosova J.S.C. është e regjistruar në U.S. IRS website me FATCA Status “Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA”; dhe ka marrë “28CWN4.00061.ME.901” si Global Intermediary Identification Number (GIIN).


Ju mund të shkarkoni format më poshtë:
W-9
W-8BEN_E

 

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu