Bordi Mbikëqyrës i Bankës Raiffeisen në Kosovë

RAIFFEISEN BANK KOSOVA


Bordi i Drejtorëve


Z. Peter Lennkh - Kryetar (RBI)

Znj. Renate Kattinger - Nënkryetare, Anëtare e Pavarur (RBI)

Znj. Iryna Arzner - Anëtare (RBI)

Znj. Diana Lekaj - Anëtare e Pavarur (banore e Kosovës)

Znj. Anita Kovacic - Anëtare pa të drejtë vote


Komiteti i Auditimit


Znj. Renate Kattinger - Kryetare, Anëtare e Pavarur (RBI)

Znj. Osvelda Qafa - Nënkryetare, Anëtare e Jashtme e Pavarur

Z. Markus Plank - Anetar (RBI)


Komiteti për Menagjim te Riskut


Z. Peter Lennkh - Kryetar (RBI)

Znj. Renate Kattinger - Nënkryetare (RBI)

Z. Markus Plank - Anëtar (RBI)

 


 

 

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu