Banka e konsideron veten si një qytetar korporativ i angazhuar, që mbështet në mënyrë aktive zhvillimin e qëndrueshëm në shoqëri. Zotimi si qytetar korporativ shkon përtej biznesit bazë dhe ka për qëllim zhvillimin e të rinjve në Kosovë në kulturë, sport, teknologji dhe arsim. Përveç kësaj, Banka gjithashtu ka kontribuar në projektet e mirëqenies sociale, me fokus të veçantë në nënat dhe fëmijët në Kosovë. Sa i përket mirëqenies sociale, Banka vazhdoi mbështetjen e organizatës “Aksioni për Nëna dhe Fëmijë” që punon në ngritjen e vetëdijesimit dhe mbështetjen e nënave të reja në Kosovë.

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu