Shpalljet për tenderë

Në vijim mund të gjeni shpalljet për tenderë dhe dokumentet përcjellëse. Për informacione shtesë sa i përket shpalljeve, ju lutem kontaktoni: prokurimi@raiffeisen-kosovo.com.

Termet dhe kushtet e përgjithshme për prokurim të mallërave dhe shërbimeve në Raiffeisen Bank në Kosovë

Termet dhe kushtet e përgjithshme për shërbimet e IT-së në Bankën Raiffeisen në Kosovë

Grupi Raiffeisen Bank International kodi i mirësjelljes për Furnitorët


► Kompani të jashtme për Arkëtimin e Kredive Joperformuese

Tender dokumenti - Kompani të jashtme për Arkëtimin e Kredive Joperformuese

________________________________________________________________________

► T031-11/22 - Reklama Ndriquese 

Njoftim per Tender - Reklama Ndriquese

Shtojca 1 - Reklama Ndriquese

_____________________________________________________________________________________

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu