;

Shpalljet për tenderë

Në vijim mund të gjeni shpalljet për tenderë dhe dokumentet përcjellëse. Për informacione shtesë sa i përket shpalljeve, ju lutem kontaktoni: prokurimi@raiffeisen-kosovo.com.

Afatet dhe kushtet e përgjithshme për prokurim të mallërave dhe shërbimeve në Raiffeisen Bank në Kosovë

Afatet dhe kushtet e përgjithshme për shërbimet e IT-së në Bankën Raiffeisen në Kosovë


Blerje dhe Mirëmbajtje e sistemit të Klimatizimit (Ref.: T006-03/20)

Publikim Tender - Blerje dhe Mirëmbajtje e sistemit te Klimatizimit

Shtojca 1 - Blerje dhe Mirëmbajtje e sistemit te Klimatizimit

 

 

 

 

Complementary Content
Tools