Shpalljet për tenderë

Në vijim mund të gjeni shpalljet për tenderë dhe dokumentet përcjellëse. Për informacione shtesë sa i përket shpalljeve, ju lutem kontaktoni: prokurimi@raiffeisen-kosovo.com.

Termet dhe kushtet e përgjithshme për prokurim të mallërave dhe shërbimeve në Raiffeisen Bank në Kosovë

Termet dhe kushtet e përgjithshme për shërbimet e IT-së në Bankën Raiffeisen në Kosovë

Grupi Raiffeisen Bank International kodi i mirësjelljes për Furnitorët


 

► Kompani të jashtme për Arkëtimin e Kredive Joperformuese

Tender dokumenti - Kompani të jashtme për Arkëtimin e Kredive Joperformuese

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

► T017-06/22 - Blerje dhe mirëmbajtje e sistemit HVAC dega në Gjakovë

Publikim Tender - Blerje dhe mirëmbajtje e sistemit HVAC dega në Gjakovë (T017-0622)

Shtojca 1 - Blerje dhe mirëmbajtje e sistemit HVAC dega në Gjakovë (T017-0622)

Shtojca 2 - Planimetria RBKO Gjakova Main Branch

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

► T011-05/22 - Document Storage and Records Management

Tender Announcement - Document Storage and Records Management (T011-05-22)

Confidentiality Undertaking Agreement (T011-05-22)

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu