;

Shpalljet për tenderë

Në vijim mund të gjeni shpalljet për tenderë dhe dokumentet përcjellëse. Për informacione shtesë sa i përket shpalljeve, ju lutem kontaktoni: prokurimi@raiffeisen-kosovo.com.

Afatet dhe kushtet e përgjithshme për prokurim të mallërave dhe shërbimeve në Raiffeisen Bank në Kosovë

Afatet dhe kushtet e përgjithshme për shërbimet e IT-së në Bankën Raiffeisen në Kosovë


Konstruksione metalike (Ref.: T004-02/20)

Publikim Tender - Konstruksione Metalike

Marrëveshje për konfidencialitet - Konstruksione Metalike

 

 

 

 

Complementary Content
Tools