Pasqyrat financiare të Bankës Raiffeisen

 

 
31 dhjetor 2022 Treguesit financiar
31 dhjetor 2022 Pasqyra e të ardhurave
31 dhjetor 2022 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2022 Treguesit financiar
30 shtator 2022 Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2022 Bilanci i gjendjes
30 qershor 2022 Bilanci i gjendjes
30 qershor 2022 Pasqyra e të ardhurave
31 mars 2022 Bilanci i gjendjes
31 mars 2022 Pasqyra e të ardhurave
31 dhjetor 2021 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2021 Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2021 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2021 Pasqyra e të ardhurave
30 qershor 2021 Bilanci i gjendjes
30 qershor 2021 Pasqyra e të ardhurave
31 mars 2021 Bilanci i gjendjes
31 mars 2021 Pasqyra e të ardhurave
31 dhjetor 2020 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2020 Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2020 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2020 Pasqyra e të ardhurave
30 qershor 2020 Bilanci i gjendjes
30 qershor 2020 Pasqyra e të ardhurave
31 mars 2020 Bilanci i gjendjes
31 mars 2020 Pasqyra e të ardhurave
31 dhjetor 2019 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2019 Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2019 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2019 Pasqyra e te ardhurave

 

 

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu