Shpalljet për tenderë

Në vijim mund të gjeni shpalljet për tenderë dhe dokumentet përcjellëse. Për informacione shtesë sa i përket shpalljeve, ju lutem kontaktoni: prokurimi@raiffeisen-kosovo.com.

Termet dhe kushtet e përgjithshme për prokurim të mallërave dhe shërbimeve në Raiffeisen Bank në Kosovë

Termet dhe kushtet e përgjithshme për shërbimet e IT-së në Bankën Raiffeisen në Kosovë

Grupi Raiffeisen Bank International kodi i mirësjelljes për Furnitorët

____________________________________________________________________________________

► Blerje dhe Mirembajte e sistemit te Klimatizimit (Ref.:T007-0323)

Publikim Tenderi - Blerje dhe Mirembajtje e sistemit te Klimatizimit_afati i zgjatur 2

Shtojca 1 - Blerje dhe Mirembajtje e sistemit te Klimatizimit

____________________________________________________________________________________

► Furnizimi, Servisimi dhe Mirembajtja e Aparateve Zjarrfikse dhe Hidranteve (Ref.:T013-05/23)

Publikim Tenderi - Furnizimi, Servisimi dhe Mirëmbajtje e Aparateve Zjarrëfikese dhe Hidranteve

Shtojca 1 - Furnizimi Servisimi dhe Mirëmbajtje e Aparateve zjarrfikese dhe Hidranteve

____________________________________________________________________________________

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu