Pasqyrat financiare të Bankës Raiffeisen

 

 
30 shtator 2020 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2020 Pasqyra e të ardhurave
30 qershor 2020 Bilanci i gjendjes
30 qershor 2020 Pasqyra e të ardhurave
31 mars 2020 Bilanci i gjendjes
31 mars 2020 Pasqyra e të ardhurave
31 dhjetor 2019 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2019 Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2019 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2019 Pasqyra e te ardhurave

 

Complementary Content
Tools