Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Bizneset e vogla

Banka Raiffeisen iu ofron bizneseve të vogla me qarkullim vjetor prej 1 milion Euro deri në 5 milionë Euro shërbime dhe mbështetje financiare që iu nevojitet atyre për të qenë të suksesshme dhe për t’u zhvilluar. Gama e gjerë e kredive dhe shërbimeve te tjera që i ofron banka janë të dedikuara pikërisht për nevojat e bizneseve të vogla. Të gjitha informacionet të cilat i pranon banka nga  Ju, do të do të trajtohen si konfidenciale.