Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Depozitat

Depozita me afat

... fitim maksimal nga kursimet tuaja

Depozita me afat është alternativë më e mirë për të fituar interes më të lartë nga kursimet tuaja.

Depozita me afat ju ofron interesa të larta për periudha të ndryshme. Këto fonde nuk mund t’i tërheqni para maturimit. Nëse fondet e tilla tërhiqen para maturimit, atëherë do të aplikohet ndalesa e përcaktuar paraprakisht.

Depozita me afat nga Banka Raiffeisen ju mundëson të:

  • Hapni llogarinë në valutat Euro, Dollarë amerikan, Franga zviceriane dhe Funta britaneze
  • Përfitoni nga interesat e larta
  • Përfitoni interes më të lartë varësisht nga periudha dhe shuma e depozituar *

ndërsa,

  • Nuk ka provision për hapje ose mbyllje apo mirëmbajtje të kësaj llogarie
  • Nuk ka provizione për depozitime apo tërheqje të fondeve para maturimit
  • Kërkohet bilanci minimal i depozituar:

1000 Euro

1000 USD

1000 CHF

1000 GBP

* Nëse tërhiqen paratë para afatit të maturimit atëhere aplikohet ndalesa.

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët bankarë në degët dhe nëndegët më të afërta të Bankës Raiffeisen.

 

Shënim: Banka Raiffeisen në Kosovë merr pjesë detyrueshëm në Fondin e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Kosovës.