Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Depozitat

...fitim maksimal nga kursimet tuaja

Depozita me afat ju ofron interesa të larta për periudha të ndryshme mirëpo këto fonde nuk mund t'i tërhiqni para maturimit.

Ju mund të:

  • Hapni llogarinë në valutat EUR, USD dhe GBP
  • Përfitoni interes më të lartë 
  • Interesi i fituar paguhet në fund të priudhës së maturimit

Ndërsa

  • Nuk ka provizion për hapje, mbyllje apo mirëmbajtje të kësaj llogarie
  • Nuk ka provizion për depozitime apo tërheqje të fondeve pas maturimit*
  • Kërkohet bilanci minimal i depozituar

* Nëse tërhiqen paratë para afatit të maturimit atëhere aplikohet ndalesa.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e bankës Raiffeisen ose telefononi Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222.


Shënim: Banka Raiffeisen në Kosovë merr pjesë detyrueshëm në Fondin e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Kosovës.