Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Financim i strukturuar tregtar

Financimi i strukturuar tregtar është një shërbim i specilizuar nga Banka Raiffeisen që mbulon financimin e rrjetit të furnizimit, sidomos financimin e qarkullimit të produkteve në pikë kalimet kufitare me kombinimin e financimeve afatshkurtra me produktet financiare tregtare në kuadër të aranzhimeve të veçanta të kolateralit.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni këshilltarët tuaj bankarë ose telefononi në Departamentin e Korporatave në 038 222 222 lok. 116.