Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Fushatat e Marketingut

Përfito nga oferta  duke paguar me bonus kartelë:

 • Ngjyrosje të shtëpisë me çmim 1.5 €/m2 duke perfshirë: ngjyrën ALPINA + Molerin + najllonin izolues
 • Shërbime gratis deri në 35€
 • Moleret e certifikuar te SHTEPIAKU-t
 • Ngjyrat ekselente gjermane ALPINA te kompanise BAVARIA

Banka Raiffeisen në bashkëpunim me Shtëpiaku, kanë përgatitur një ofertë promocionale pranverore shumë të volitshme për klientët që posedojnë bonus kartelë.

Me çmim prej vetëm 1.5 €/m2, ju ngjyrosni shtëpinë apo banesën tuaj me ngjyrat profesionale gjermane të brendit ALPINA, si dhe përfitoni shërbime gratis, varësisht nga shuma e shpenzuar:

 • ngjyrosjet 150-250 Euro (15 Euro sherbim GRATIS)
 • ngjyrosjet 250-450 Euro (25 Euro sherbim GRATIS) 
 • ngjyrosjet mbi 450 Euro (35 Euro sherbim GRATIS) 

Shërbimet gratis që mund të shfrytëzoni, përfshijnë pastrimin, larjen e tepihëve dhe mobiljeve.

Dhe, të gjitha këto mund t'i paguani deri në 6 këste.

Oferta vlen vetëm për klientët që posedojnë bonus kartelë të Bankës Raiffeisen.

Kredi personale

 

Lidhu me bankën më të madhe në vend!

Transfero pagën në Bankën Raiffeisen dhe përfito nga oferta për kredi deri në 25,000 euro me interes preferencial dhe pa shpenzime administrative. Poashtu, ju përfitoni Pakon e llogarisë rrjedhëse pa mirëmbajtje për 6 muaj, dhe bonus kartelën me limit të lejuar nga Banka, me të cilën mund të bëni blerje deri në 24 këste pa interes dhe të fitoni bonus.

 

Apliko sot për të përfituar nga oferta

 • Kredi deri në 25,000* euro, me afat kthimi deri në 84 muaj
 • 0% shpenzime administrative
 • Llogari rrjedhëse, pa mirëmbajtje për 6 muaj
 • Pa garantues** dhe pa kolateral
 • Bonus kartelë me lëshim dhe mirëmbajtje pa pagesë për vitin e parë

 

Bonus Kartela

Është kredit kartelë e cila përmban limitin e kredisë së aprovuar nga banka dhe që mund të shfrytëzohet edhe për blerje me këste pa interes. Përmes saj ju mund të paguani mallra ose shërbime të ndryshme përmes rrjetit të terminaleve të shitjes (POS), të bëni pagesa në internet si dhe mund të keni qasje në para të gatshme 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, duke shfrytëzuar rrjetin e bankomatëve në Kosovë dhe kudo në botë.

 

Ju mund të zgjedhni mënyrën fleksibile për të përmbushur obligimet tuaja. Ju mund t'i ndani pagesat deri në 24 këste, apo të paguani 5% të shumës së shfrytëzuar deri më datën 15 të muajit në vazhdim. Shuma minimale e kërkuar për pagesë automatikisht do të debitohet nga llogaria juaj rrjedhëse, në periudhën prej 13 - 15 të muajit.

 

*Shuma deri në 25,000 euro mund të aprovohet vetëm për klientët Premium. 

**Për kredi 1,000 - 10,000 euro - nuk nevojitet garantues e as kolateral (listë pengut). Për shumat mbi 10,000 euro nevojitet garantues. 

 

contactless_smoothie

 

 

Ju prezantojmë MASTERCARD CONTACTLESS, kartelën e re pa kontakt, e cila ju jep përparësi në transaksionet me kartelë, me mënyrën e re dhe të thjeshtë të pagesës pa e vendosur kartelën në POS terminal.

Shpejt dhe thjesht: Për të kryer pagesën, ju nevojitet vetëm të afroni kartelën tuaj MasterCard Contactless në POS terminalin e shitjes. Për transaksionet deri në 15 EURO nuk keni nevojë që të shënoni PIN-in.

Sigurt: Kartelat dhe POS terminalët pa kontakt janë të mbrojtura me disa nivele të sigurisë përmes

teknologjisë me çip. Kodet unike gjenerohen për secilin transaksion. Gjithashtu, ne ju ofrojmë mbrojtje shtesë nga mashtrimet e mundshme në transaksionet pa kontakt, njejtë sikur pagesat me kartelat e rregullta.

 

Ku mund ta përdorni kartelën MasterCard pa kontakt?

 

Ju mund të gjeni POS terminale në shumicën e dyqaneve në vend dhe jashtë vendit, kudo që shihni simbolin dhe logon e MasterCard. Nëse dyqani nuk posedon POS terminal pa kontakt, kartela juaj MasterCard Contactless do të veprojë si kartelë e rregullt.

 

Apliko online për MasterCard Contactless

 

 

Pse mos me ble banesë apo shtëpi? Tani ke mundësi.

Tani mund të bleni banesën apo shtëpinë që gjithmonë keni ëndërruar. Merrni kredi hipotekare nga  5,000 euro deri në 350,000 euro, me afat pagese deri në 25 vjet, normë variabile të interesit duke filluar nga 3.99%*, me normë efektive të interesit prej 4.13% (varësisht nga shuma dhe kohëzgjatja e kredisë).

 

Oferta përmban:

 • Kredi hipotekare nga 15,000 euro deri në 350,000 euro;
 • Normë variabile të interesit;
 • Afati i pagesës së kredisë deri në 25 vjet.

 

KREDI HIPOTEKARE - Shembulli 1

Shuma

50,000 euro

Kohëzgjatja

15 vjet

Norma variabile e interesit (me EURIBOR 6-mujor)

3.99%

Norma efektive e interesit (me EURIBOR 6-mujor)

4.18%

 

KREDI HIPOTEKARE - Shembulli 2

Shuma

100,000 euro

Kohëzgjatja

20 vjet

Norma variabile e interesit (me EURIBOR 6-mujor)

3.99%

Norma efektive e interesit (me EURIBOR 6-mujor)

4.15%

 

KREDI HIPOTEKARE - Shembulli 3

Shuma

350,000 euro

Kohëzgjatja

25 vjet

Norma variabile e interesit (me EURIBOR 6-mujor)

3.99%

Norma efektive e interesit (me EURIBOR 6-mujor)

4.13%

 

Çka është Euribor?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) paraqet normën referente të interesit, në bazë të së cilës bankat më të mëdha evropiane i ofrojnë para njëra tjetrës për t'i përdorur në tregun ndërbankar. EURIBOR gjashtëmujor, përcaktohet çdo gjashtë muaj dhe ndryshimi afekton normën e përgjithshme të interesit për kredinë hipotekare.

 

 

Përmes E-banking - web, Banka Raiffeisen ju ofron qasje të thjeshtë dhe të besueshme në shërbimet bankare 24 orë në ditë, 7 ditë në javë dhe ju mundëson:

 • Kontrollimin e bilancit të llogarisë,
 • Shikimin dhe shtypjen e gjendjes së llogarisë,
 • Ekzekutimin e pagesave vendore dhe ndërkombëtare për përfituesit e definuar më parë,
 • Rishikimin e bilancit të llogarisë së bashku me transaksionet e kryera në llogarinë tuaj
 • Shtypjen e informatave nga pagesat e ruajtura
 • Ekzekutimin e pagesave të taksave dhe kontributeve pensionale
 • Ekzekutimin e pagesave komunale
 • Shkëmbimi i mesazheve elektronike me Bankën
 • Informata mbi kreditë që i posedoni në bankën Raiffeisen
 • Informata mbi produktet dhe kampanjat

Posedues i E-Banking WEB solucionit mund të bëhet cilido individ privat i cili ka një llogari të hapur në Bankën Raiffeisen. Mbajtësit të llogarisë i kërkohet të plotësojë dhe të nënshkruajë Aplikacionin e Raiffeisen E-banking për individë, i cili ju vihet në dispozicion nga Zyrtari për Marrëdhënie me Klientë në ndonjërën nga degët dhe nëndegët e Bankës ose duke bërë kërkesë në adresën elektronike https://ebanking.raiffeisen-kosovo.com/webbankKOSALB/loginCer.jsp?bank=RBKO

Shërbimi E-Banking shfrytëzon teknologjinë më të fundit të sigurisë që ndihmon në:

 • verifikimin e identitetit të secilit klient,
 • ruajtjen e të dhënave nga leximi dhe ndryshimi
 • trajtimin konfidencial të informatave tuaja

 

Kujdes ndaj surprizave të pakëndshme!

Të nderuar klient, institucionet financiare ndonjëherë ndodhë të jenë pre e tentimeve për mashtrime të mundshme përmes e-mailave të cilët kanë për qëllim që në opsione të ndryshme të tentojnë t'i marrin kredencialet tuaja personale.

Për t'iu shmangur problemeve eventuale ju lutem ta keni parasysh që Banka Raiffeisen asnjëherë nuk dërgon e-mail përmes të cilit do t'ju kërkohet kyçja në shërbimet elektronike ose i cili kërkon që ju ta jepni Fjalëkalimin dhe Emrin e përdoruesit dhe se mënyra e vetme e kyçjes në E-Banking është përmes Web faqes zyrtare të Bankës Raiffeisen e jo përmes linqeve tjera.

Ju lutem që për çdo informatë shtesë në rast se hasni në e-maila të tillë të kontaktoni menjëherë bankën në numrin e telefonit 038/222-222 ose në e-mail adresën ebanking@raiffeisen-kosovo.com.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e Bankës Raiffeisen ose telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222.

Manuali për e-banking 

e-banking_manual.pdf

Banka në telefonin tuaj mobil!

Telefoni mobil sot është bërë një nga pajisjet më të përdorura dhe më funksionale përmes të cilit mund të kryeni shumë punë, duke kursyer në masë të madhe kohën tuaj. Që të jemi më afër jush, banka Raiffeisen ka krijuar një product inovativ me të cilin do të keni mundësi t'i shfrytëzoni shërbimet bankare perms telefonit tuaj mobil.

M-Banking ju mundëson t'i kryeni të gjitha veprimet e e-Banking përmes telefonit mobil. Klientët ekzistues të e-Banking mund ta shfrytëzojnë M-Banking me të njejtin emër të shfrytëzuesit dhe fjalëkalim, pa patur nevojë për aplikim shtesë.

M-Banking ofrohet në këto versione:

Aplikacioni për WEB - që punon në të gjitha telefonat mobilë, përmes të cilëve është e mundur kyçja në internet.

m-Banking për Web

 

Aplikacioni për iPHONE - i posaçëm për iPhone, i përkrahur gjithashtu nga Apple për

sistemet operative IOS 7.0, ose më të lartë.

Shkarko aplikacionin m-Banking për iOS:

m-banking nga banka Raiffeisen - aplikacioni per iOS ne iTunes

 

Aplikacioni për ANDROID - i posaçëm për telefonat mobilë që funksionojnë me sistemin operativ Android, i cili përkrahet gjithashtu nga Google për sistemet operative OS 4.0 apo version më të lartë.

Shkarko aplikacionin m-Banking per Android: 

m-banking nga banka Raiffeisen - aplikacioni per android ne PlayStore

 

Vërejtje: Për të shkarkuar aplikacionin në telefonin tuaj mobil duhet që patjetër të keni të aktivizuara ''cookies''.

 

Çka ofron M-Banking?

Përmes M-Banking ju mund:

 • të kontrolloni gjendjen e llogarive tuaja
 • t’i shikoni detajet e transaksioneve për llogarinë e zgjedhur
 • të transferoni mjete në llogaritë të cilat paraprakisht i keni të regjistruara si përfitues
 • të ekzekutoni GIRO pagesat përmes skenimit të barkodit ( vetëm për Iphone dhe Android)
 • të informoheni rreth lokacioneve të ATM dhe degëve
 • të informoheni rreth ratave të këmbimit dhe të shfrytëzoni kalkulatorin për këmbim të valutave
 • të informoheni për detajet e kartelave që i posedoni me bankën
 • të informoheni për detajet e kredive që i posedoni me bankën
 • të informoheni për detajet e depozitave që i posedoni me bankën
 • ta vlerësoni dhe ndani këtë aplikacion me të tjerët në rrjetet sociale

 

Vërejtje: Nëse emri i shfrytëzuesit ose fjalëkalimi shënohet 5 herë gabimisht, atëherë do të bllokohet qasja juaj në M-Banking dhe ju duhet të kontaktoni Raiffeisen Direct.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e bankës Raiffeisen ose telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222.

Manuali për M-Banking

M-Banking_Manual.pdf

…klientet tani do të kenë mundësi të pajisen me produktin me të ri të emertuar Bank ID.

Bank ID është në fakt një USB në të cilën paraprakisht instalohet një certifikatë digjitale dhe e cila ju mundëson klientëve të kycen dhe të performojnë me të gjitha funksionet si në E-Banking WEB.

Përmes BankID ju mund:

 • të kontrolloni gjendjen e llogarive tuaja
 • t’i shikoni detajet e transaksioneve për llogarinë e zgjedhur
 • të transferoni mjete në llogaritë brenda dhe jashtë bankës pa pasur nevojë për regjistrim të       përfituesve
 • egzekutimi i pagesave komunale
 • të informoheni për kreditë që i posedoni në Bankën Raiffeisen
 • të informoheni për produktet dhe kampanjat e Bankës Raiffeisen

 

Manuali per instalim te BANK IDAplikacioni per perdorim te BANK ID

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e Bankës Raiffeisen ose telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222.