Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Karriera

Banka Raiffeisen në Kosovë iu ofron mundësi punësimi të gjithë juve që jeni të motivuar për punë të sukseshme, jeni të përkushtuar ndaj punës dhe keni iniciativa. Ne gjithashtu promovojmë punëtorët tanë dhe përpiqemi të krijojmë një ambient të punës të besueshëm dhe përkrahës. Kjo i jep punëtorëve besim dhe i stimulon ata të marrin detyra të reja si në nivelin vendor ashtu edhe në atë ndërkombëtar.

Banka operon një sitem të rekrutimit on-line i cili ju mundëson të aplikoni drejtpërdrejtë për vendet e lira të punës në bazë të njohurive, përvojës dhe aftësive të kërkuara për pozitën e tillë.

Të gjitha aplikacionet do të pranohen vetëm përmes sistemit on-line. Prandaj, ju lutem shfrytëzojeni këtë sistem për të aplikuar menqenëse banka nuk do të pranojë aplikacionet e dërguara në mënyra tjera.

Nëse dëshironi të aplikoni për pozitat e shpallura dhe për më shumë informata rreth procesit të rekrutimit, ju lutem vitizoni linqet e dhëna në vijim:

 

ShikoVendePune_Button01                             ProcesiRekrutimit_Button02