Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Kreditë hipotekare

Nëse jeni të interesuar për kredi hipotekare, Banka Raiffeisen ju ofron mundësi të ndryshme.

Banka Raiffeisen ofron kredi për renovim të shtëpisë apo banesës suaj.

Për t'u kualifikuar për kredi për renovim ju duhet:

- Të jeni banor i Kosovës

- Të merrni pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi që paga juaj do të procesohet përmes Bankës Raiffeisen

Kushtet e kredisë:

- Shuma e kredise prej 15,000€ deri ne 100,000 €.

- Afati maksimal i pagesës së kredisë është deri në  240 muaj (20 vite)

Dokumentet e nevojshme:

- Dokument personal i identifikimit

- Kontrata e punës

- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë (nëse keni)

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222 ose vizitoni njërën nga degët më të afërta të Bankës Raiffeisen.

Për t’u kualifikuar për kredi për blerje të truallit ju duhet:

 • Të jeni banor i Kosovës
 • Të merrni pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi që paga juaj do të procesohet përmes Bankës Raiffeisen.

Kushtet e kredisë:

 • Shuma e kredisë është prej 15,000€ deri ne 200,000 €
 • Afati maksimal i pagesës së kredisë është deri në 180 muaj (15 vite)
 • Pjesëmarrja juaj: 50%

Dokumentet e nevojshme:

 • Dokumenti personal i identifikimit
 • Kontrata e punës
 • Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë (nëse keni)
 • Kontrata e shitblerjes dhe dokumentet tjera mbi tokën

0% shpenzime administrative për kredi të dyfishtë (nëse njëkohësisht merrni kredi për blerje të truallit dhe kredi për ndërtim)!

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e bankës Raiffeisen ose telefononi Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222.

Bleni shtëpinë apo banesën e ëndrrave tuaja përmes kredisë hipotekare të ofruar nga Banka Raiffeisen.

Për t’u kualifikuar për kredi hipotekare ju duhet:

 • Të jeni banor i Kosovës
 • Të merrni pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi që paga juaj do të procesohet përmes bankës Raiffeisen.

Kushtet e kredisë:

 • Shuma e kredise prej 15,000€ deri në 350,000 €
 • Afati maksimal i pagesës së kredisë është deri në  300 muaj (25 vite)
 • Pjesëmarrja juaj: 25% - 35% (varësisht nga lokacioni)
 • Shpenzimet administrative dhe shpenzimet për sigurimin e kolateralit të ndara në këste

Dokumentet e nevojshme:

 • Dokument personal i identifikimit
 • Kontrata e punës
 • Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë (nëse keni)
 • Kontrata e shitblerjes dhe dokumentet tjera mbi pronën

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e bankës Raiffeisen ose telefononi Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222.

Banka Raiffeisen përmes kredisë per ndërtim ju mundëson t’i realizon projektet tuaja ideore për ndërtim shtëpie.

Për t’u kualifikuar për kredi për ndërtim ju duhet:

 • Të jeni banor i Kosovës
 • Të merrni pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi që paga juaj do të procesohet përmes Bankës Raiffeisen

Kushtet e kredisë:

 • Shuma është prej 15,000€ deri ne 200,000 €
 • Afati maksimal i pagesës së kredisë është deri në 240 muaj (20 vite)
 • Pjesëmarrja juaj: 25% - 35% (varësisht nga lokacioni)

Dokumentet e nevojshme:

 • Dokumenti personal i identifikimit
 • Kontrata e punës
 • Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë (nëse keni)

0% shpenzime administrative për kredi të dyfishtë (nëse njëkohësisht merrni kredi për blerje të truallit dhe kredi për ndërtim)!

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e Bankës Raiffeisen ose telefononi Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222.