Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Llogaritë

Banka Raiffeisen iu ofron mikrobizneseve llogari të ndryshme.

Zgjedhni pakon tuaj të biznesit

Pako e llogarisë rrjedhëse ju mundëson shfrytëzimin e disa produkteve bankare të ndërlidhura me llogarinë rrjedhëse për një tarifë mujore fikse.

Çdo biznes mund të shfrytëzojë cilëndo nga pakot e ofruara. Ky shërbim është dizajnuar në atë mënyrë që klientëve tanë t’ju mundësohet shfrytëzimi i disa produkteve në pako me çmim më të lirë, në krahasim me shfrytëzimin e tyre veçmas.

Business - përfshin produkte dhe shërbime bankare të kombinuara për shfrytëzim nga bizneset.

Pako Business START përfshin shërbimet e mëposhtme:

 • Hapjen e llogarisë
 • Debit kartelë (Visa Electron, Visa Classic dhe Debit Master)
 • Një gjendje të llogarisë në muaj
 • Mirëmbajtje mujore të llogarisë
 • Shërbimi SMS Top Up
 • Lirim në tarifat për transfere Nacionale përmes E-Banking (vlen vetëm për segmentin Micro)

Pako Business PLUS përfshin shërbimet e mëposhtme:

 • Hapje e llogarisë
 • Debit kartelë (Visa Electron, Visa Classic dhe Debit Master)
 • Dy gjendje të llogarisë në muaj
 • Mirëmbajtje mujore të llogarisë
 • Mirëmbajtja mujore të debit kartelës
 • Një transfer ndërbankar
 • Aktivizim të shërbimit SMS Banking
 • Aktivizim të E-Banking / M-Banking
 • Mirëmbajtje e E-Banking/M-Bankin
 • Tërheqje në bankë deri në € 5,000.00 në ditë pa provizion
 • Shërbimi SMS Top Up
 • Lirim në tarifat për transfere nacionale përmes E-Banking (vlen vetëm për segmentin Mikro)

Pako Business PROFESSIONAL përfshin pa pagesë shërbimet e mëposhtme:

 • Hapje e llogarisë
 • Debit kartelë (Visa Electron, Visa Classic dhe Debit Master)
 • Dy gjendje të llogarisë në muaj
 • Mirëmbajtje mujore të llogarisë
 • Mirëmbajtje mujore të debit kartelës
 • Tre transfere ndërbankare
 • Aktivizim të shërbimit SMS Banking
 • Mirëmbajtja e SMS Banking
 • Aktivizim të E-Banking/M-Banking
 • Mirëmbajtje të Master dhe Kredit kartelës për vitin e parë
 • Tërheqje në bankë deri në 5,000.00€ në ditë pa provision
 • Shërbimi SMS Top Up
 • Mirëmbajtje të llogarisë në USD
 • Lirim në tarifat për transfere Nacionale përmes E-Banking (vlen vetëm për segmentin Micro)
 • Bank ID pa pagesë ose E-Banking Offline 50% më lire (vlen vetëm për pakot e segmentit Micro)

Si dhe:

 • 50% lirim në mirëmbajtjen mujore të E-Banking Offline
 • 10% zbritje në primin e sigurimit

Pako Business PREMIUM përfshin pa pagesë shërbimet e mëposhtme:

 • Hapje e llogarisë
 • Debit kartelë (Visa Electron, Visa Classic dhe Debit Master)
 • Dy gjendje të llogarisë në muaj
 • Mirëmbajtje mujore të llogarisë
 • Mirëmbajtja mujore të debit kartelës
 • Tre transfere ndërbankare
 • Aktivizim i sherbimit SMS Banking
 • Mirembajtja e SMS Banking
 • Aktivizim të E-Banking
 • Mirëmbajtje mujore të E-Banking/ WEB
 • Mirëmbajtje mujore te E-Banking / OFFLINE
 • Mirëmbajtje të Master dhe Kredit Kartelës për vitin e pare
 • Tërheqje në bankë deri në 10,000.00€ në ditë pa provision
 • Shërbimi SMS Top Up
 • Mirëmbajtje të llogarisë në USD
 • Lirim në tarifat për transfere Nacionale përmes E-Banking (vlen vetëm për segmentin Micro)  
 • Bank ID (vlen vetëm për pakot e segmentit Micro)
 • Tarifa hyrëse për E-Banking Offline duke përfshirë Smart Card dhe Card Reader

Si dhe:

 • 15% zbritje në primin e sigurimit

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët bankarë në degët dhe nëndegët më të afërta të Bankës Raiffeisen.

Banka Raiffeisen ofron procesim të shpejtë dhe efikas të pagave për kompanitë dhe punonjësit e tyre. Kompanitë kanë përparësinë e pagesave të sigurta me para jo të gatshme. Punonjësit e kompanive përfitojnë të gjitha shërbimet e Bankës Raiffeisen, duke përfshirë edhe kartelat VISA dhe Maestro të cilat iu mundësojnë qasje në paratë e tyre 24 orë. Përvec kësaj, ata do të kenë mundësi të shfrytëzojë njërën nga kreditë konsumuese të Bankës Raiffeisen.

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët bankarë në degët dhe nëndegët më të afërta të Bankës Raiffeisen.

...para për të ardhmen

Banka Raiffeisen me traditë bankare mbi 140 vite është vend i sigurtë për të kursyer paratë tuaja.

Për të krijuar shprehi të kursimit nga e cila do të përfitoni, hapni një Llogari të kursimit që tani.

Llogaria e kursimit iu ofron mundësinë të:

 • Kurseni në valutat Euro dhe Dollarë amerikanë
 • Depozitoni dhe tërhiqni paratë në çdo kohë gjatë orarit të punës pa paralajmërim
 • Kurseni rregullisht një shumë të caktuar parash përmes urdhëresës automatike pa pasur nevojë të vini në bankë

ndërsa

 • Nuk ka provizione për hapje apo mbyllje të llogarisë së kursimit

Për informacione tjera, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e Bankës Raiffeisen ose telefononi në Qendrën Kontaktuese: 038 222 222.

...fleksibilitet nga kursimet tuaja

Depozita Fleksi është e ngjashme me llogarinë e kursimit por ju fitoni interes më të madh për shumën e depozituar dhe perdorimin në çdo moment të depozitës suaj.

Me Depozitën Fleksi, ju mund të:

 • Hapni llogarinë në Euro
 • Depozitoni kurdo që dëshironi
 • Interesi do t'ju llogaritet prej ditës së depozitimit
 • Interesin e fituar do ta pranoni në fund të çdo muaji
 • Kërkoni të keni urdhëresë automatike që të mund të kurseni në mënyrë të rregullt një shumë të caktuar, pa ardhur fare në bankë

ndërsa,

 • Nuk ka provizione për hapje apo mbyllje të llogarisë
 • Bilanci minimal i kërkuar për biznese: 1000 Euro

Për informacione tjera, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e Bankës Raiffeisen ose telefononi në Qendrën Kontaktuese: 038 222 222.