Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Llogaritë

Banka Raiffeisen iu ofron mikrobizneseve llogari të ndryshme.

Zgjedhni pakon tuaj të biznesit

Pako e llogarisë rrjedhëse ju mundëson shfrytëzimin e disa produkteve bankare të ndërlidhura me llogarinë rrjedhëse për një tarifë mujore fikse.

Çdo biznes mund të shfrytëzojë cilëndo nga pakot e ofruara. Ky shërbim është dizajnuar në atë mënyrë që klientëve tanë t’ju mundësohet shfrytëzimi i disa produkteve në pako me çmim më të lirë, në krahasim me shfrytëzimin e tyre veçmas.

BusinessPlus - përfshin produkte dhe shërbime bankare të kombinuara për shfrytëzim nga bizneset.

PAKO BusinessPlus5 përfshin pa pagesë shërbimet e mëposhtme:

 • Hapjen e llogarisë
 • Debit kartelë (Visa Electron, Visa Classic dhe Maestro)
 • Një gjendje të llogarisë në muaj
 • Mirëmbajtje mujore të llogarisë
 • Shërbimi SMS Top Up

PAKO BusinessPlus10 përfshin pa pagesë shërbimet e mëposhtme:

 • Hapjen e llogarisë
 • Debit kartelë (Visa Electron, Visa Classic dhe Maestro)
 • Një gjendje të llogarisë në muaj
 • Mirëmbajtje mujore të llogarisë
 • Mirëmbajtje mujore të debit kartelës
 • Një transfer ndërbankar
 • Aktivizim të shërbimit SMS Banking
 • Aktivizim të E-Banking / M-Banking
 • Mirëmbajtje e E-Banking / M-Banking
 • Tërheqje në bankë deri në 5,000€ në ditë pa provision
 • Shërbimi SMS Top Up

PAKO BusinessPlus15 përfshin pa pagesë shërbimet e mëposhtme:

 • Hapjen e llogarisë
 • Debit kartelë (Visa Electron, Visa Classic dhe Maestro)
 • Dy gjendje të llogarisë në muaj
 • Mirëmbajtje mujore të llogarisë
 • Mirëmbajtje mujore të debit kartelës
 • Tre transfere ndërbankare
 • Aktivizim i shërbimit SMS Banking
 • Aktivizim të E-Banking / M-Banking
 • Mirëmbajtje të Master dhe Kredit kartelës  për vitin e parë
 • Tërheqje në bankë deri në 5,000€ në ditë pa provision
 • Shërbimi SMS Top Up
 • Mirëmbajtje të llogarisë në USD

Si dhe:

 • 50% lirim në mirëmbajtjen mujore të E-Banking Offline*
 • 10% zbritje në primin e sigurimit **

PAKO BusinessPlus20 përfshin pa pagesë shërbimet e mëposhtme:

 • Hapje e llogarisë
 • Debit kartelë  (Visa Electron, Visa Classic dhe Maestro)
 • Dy gjendje të llogarisë në muaj
 • Mirëmbajtje mujore të llogarisë
 • Mirëmbajtje mujore të debit kartelës
 • Tre transfere ndërbankare
 • Aktivizim i shërbimit SMS Banking
 • Mirëmbajtja e SMS Banking
 • Aktivizim të E-Banking
 • Mirëmbajtje mujore të E-Banking / WEB
 • Mirëmbajtje mujore të E-Banking për biznese
 • Mirëmbajtje të Master dhe Kredit Kartelës  për vitin e parë
 • Tërheqje në bankë deri në 10,000€ në ditë pa provision
 • Shërbimi SMS Top Up
 • Mirëmbajtje të llogarisë në USD

Si dhe:

 • 15% zbritje në primin e sigurimit*

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët bankarë në degët dhe nëndegët më të afërta të Banës Raiffeisen.

Banka Raiffeisen ofron procesim të shpejtë dhe efikas të pagave për kompanitë dhe punëtorët e tyre. Kompanitë kanë përparësinë e pagesave të sigurta me para jo të gatshme. Punëtorët përfitojnë të gjitha shërbimet e Bankës Raiffeisen, duke përfshirë edhe kartelat VISA dhe Maestro të cilat iu mundësojnë qasje në paratë e tyre 24 orë. Përvec kësaj, ata do të kenë mundësi të shfrytëzojë njërën nga kreditë konsumuese të Bankës Raiffeisen.

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët bankarë në degët dhe nëndegët më të afërta të Bankës Raiffeisen.

...para për të ardhmen

Banka Raiffeisen me traditë bankare mbi 140 vite është vend i sigurtë për të kursyer paratë tuaja.

Për të krijuar shprehi të kursimit nga e cila do të përfitoni, hapni një Llogari të kursimit që tani.

Llogaria e kursimit iu ofron mundësinë të:

 • Kurseni në valutat Euro dhe Dollarë amerikanë
 • Fitoni norma atraktive të interesit
 • Depozitoni dhe tërhiqni paratë në çdo kohë gjatë orarit të punës pa paralajmërim
 • Kurseni rregullisht një shumë të caktuar parash përmes urdhëresës automatike pa pasur nevojë të vini në bankë

ndërsa,

 • Nuk ka provizione për hapje, mbyllje apo mirëmbajtje të llogarisë së kursimit
 • Nuk ka provizione për depozitim apo tërheqje
 • Nuk kërkohet ndonjë bilanc minimal

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët bankarë në degët dhe nëndegët më të afërta të Bankës Raiffeisen.