Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Mikro bizneset

Banka Raiffeisen iu ofron mikrobizneseve me qarkullim vjetor deri në 1 milion Euro shërbime dhe mbështetje financiare që iu nevojitet atyre për të qenë të suksesshme dhe për t’u zhvilluar. Kreditë dhe shërbimet tjera që i ofron banka janë të dedikuara pikërisht për nevojat e mikrobizneseve dhe bizneseve të vogla. Të gjitha informacionet të cilat i pranon banka nga ana juaj do të do të trajtohen si konfidenciale.