Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Komunikimi i drejtëpërdrejtë - Online Chat

Komunikimi i Drejtëpërdrejtë/ Online Chat është shërbimi në kuadër të Qendrës Kontaktuese i integruar në webfaqen e bankës, përmes së cilit klientëve u ofrohet qasje më e lehtë në informatat e përgjithshme të bankës, si dhe komunikim 24/7 me Qendrën e Kontaktit.

Çka ofron Komunikimi i drejtëpërdrejtë/ Online Chat? 

 

  • Asistencë për shërbimet elektronike të bankës;
  • Informata mbi produktet dhe mënyrën e aplikimit;
  • Informata mbi lokacionet e bankomatëve dhe pikave të shitjes së biznes partnerëve të bankës, ku mund të paguhet me kartela;
  • Adresat e degeve;
  • Shërbimet tjera në Bankën Raiffeisen; 

Si përdoret Online Chat - Komunikimi i Drejtëpërdrejtë?

Duke dhënë emrin dhe e-mail adresen tuaj në formularin e kërkuar, ju kyqeni në kontaktin e drejtëpërdrejtë dhe njëri nga punonjësit në Qendrën e Kontaktit do të fillojë bisedën me ju.

Informtata që nuk ofrohen përmes Komunikimit të Drejtëpërdrejtë/ Online Chat janë:

  • Gjendja e llogarisë;
  • Informata mbi realizimin e transfereve bankare;
  • Informatat konfdenciale që ndërlidhen me llogaritë/kartelat e klientëve;

 

Shënim: Banka Raiffeisen nuk kërkon dhe nuk ofron  asnjë informatë konfidenciale përmes komunikimit të drejtëpërdrejtë.