Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Pronat e Bankes

 

 

Në këtë pjesë, mund të gjeni të dhënat për Hapësirat afariste,Hapësirat e banimit dhe Tokat të cilat janë në pronësi të Bankës Raiffeisen dhe janë në shitje.

 

Hapësira afariste

Hapësira banimi

Toka

 

 

Palët e interesuara, për pronat të cilat mund t’i shihni në lidhjet më lartë, mund të kontaktojnë në numrat e telefonit si më poshtë:

 

Tel: 038 222 222 lok. 356 dhe 357

 

Mob: 046 199 355, 046 199 347, 046 199 366 dhe 046 199 358.

 

 

Për t’u informuar rreth Ankandeve Publike për pronat që janë në procedurë përmbarimi klikoni lidhjen më poshtë:

 

 

Ankandet Publike